Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 15.03.2017 Start date: 04.05.2017

Muzyka i opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturalnym

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Odessa National I.I. Mechnikov University | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 07.10.2017 Start date: 26.10.2017

Franciszek Skaryna. Życie, twórczość, recepcja. W 500. rocznicę edycji białoruskiej Biblii: 1517-2017 / Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały | Belarusian State University | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 13.01.2018 Start date: 08.05.2018

Między Odessą, Kijowem a Wilnem. Idee syjonistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Twórcy – literackie echa – język

Białystok | Conference Książnica Podlaska w Białymstoku | Stowarzyszenie Naukowe "Oikoumene"
Added on: 09.12.2017 Start date: 15.06.2018

Obrazy w literaturze dziecięcej - literatura dziecięca w obrazach

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Książnica Podlaska w Białymstoku
Today's date: 27.01.2020 | Monday
Added on: 29.09.2018 Start date: 09.10.2018

Prelekcje Mistrzów: Prof. Teresa Kostkiewiczowa

Białystok | Lecture Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 17.07.2018 Start date: 11.10.2018

Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa / jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu "Młoda Polska: rewizje, reinterpretacje"

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Uniwersytet Jagielloński | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 11.03.2018 Start date: 09.11.2018

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Tradycje - strategie - idee - język

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Uniwersytet w Białymstoku | Polska Akademia Umiejętności | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 17.06.2018 Start date: 16.11.2018

„Topos”: pismo literackie, idea, środowisko artystycznew XXV rocznicę wydania pierwszego numeru „Toposu” / Jubileuszowa Konferencja Naukowa

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 28.01.2019 Start date: 06.05.2019

Światy żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Biografie – dokonania – literackie świadectwa losu

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Stowarzyszenie Naukowe "Oikoumene" | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 17.02.2019 Start date: 06.06.2019

Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX I XX wieku / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Akademia Technologiczna | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk PAN | Książnica Podlaska w Białymstoku
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.