Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 19.09.2017 Start date: 25.09.2017

Prezentacja ukraińskich projektów cyfrowych

Warszawa | Meeting Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 31.10.2018 Start date: 05.11.2018

Bartłomiej Szleszyński: O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej) / Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Warszawa | Seminar The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 27.11.2018 Start date: 03.12.2018

Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN: wystąpienie Kierownika CHC dr. Macieja Maryla

Warszawa | Seminar The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 12.12.2018 Start date: 17.12.2018

Osoby w "Polskiej Bibliografii Literackiej". Od czterech kartotek, przez rekoncyliacje, po Linked Open Data / Otwarte seminarium CHC

Warszawa | Seminar The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Today's date: 3.08.2020 | Monday
Added on: 10.01.2019 Start date: 14.01.2019

Konrad Niciński: Funkcje i przemiany przypisu wedycji cyfrowej / Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Warszawa | Seminar The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 21.03.2019 Start date: 01.04.2019

Przyszłość wydawnictw akademickich i komunikacji naukowej. Uwagi do raportu Komisji Europejskiej / Otwarte seminarium CHC

Warszawa | Seminar The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 08.04.2019 Start date: 15.04.2019

Agnieszka Kochańska: Lato, Sienkiewicz na rydwanie i okruszki chleba. Projektowanie doświadczeń użytkownika w humanistyczno-cyfrowych projektach / Otwarte seminarium CHC

Warszawa | Seminar The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 17.05.2019 Start date: 20.05.2019

Mapa - narzędzie badawcze. Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej

Warszawa | Seminar The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 11.06.2019 Start date: 17.06.2019

Język wieszczów na przykładzie list frekwencyjnych Słowackiego i Norwida / Otwarte seminarium CHC

Warszawa | Meeting The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
Added on: 17.10.2019 Start date: 24.10.2019

X Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki w Instytucie Badań Literackich PAN

Warszawa | Meeting The Institute of Literary Research PAN | Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.