Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 22.10.2018 Start date: 24.10.2018

Uroczyste Otwarcie Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją / Center for Cognitive Studies of Language and Communication (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Wrocław | Debate Uniwersytet Wrocławski | Faculty of Letters UWr
Added on: 12.10.2018 Start date: 30.11.2018

„Inny był pożar poematu”. Wątki wspólne w twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta / konferencja naukowa w ramach II Festiwalu Tradycji Literackich

Wrocław | Conference Faculty of Letters UWr | Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Added on: 10.10.2018 Start date: 12.12.2018

Ulubione kawałki. Piotr Sommer: poezja – krytyka – przekład

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski | Faculty of Letters UWr
Added on: 12.10.2018 Start date: 05.04.2019

Pojęcie − kategoria − słowo w teorii i praktyce

Wrocław | Conference Faculty of Letters UWr
Added on: 05.11.2019 Start date: 08.11.2019

Text as the Next Frontier: Text Mining, NLP, and the Future of the Humanities / The tenth Lecture on Digital Humanities  

Wrocław | Lecture Faculty of Letters UWr
Added on: 28.11.2019 Start date: 10.01.2020

Wrocławskie Kolokwium Polonistyczne 2020. Język – Literatura – Kultura

Wrocław | Conference Faculty of Letters UWr
Added on: 30.11.2019 Start date: 28.03.2020

Jak schudnąć na wiosnę? Dyskurs dietetyczny dawniej i dziś (UWAGA: WYDARZENIE ODWOŁANE. O nowym terminie organizatorzy poinformują wkrótce)

Wrocław | Conference Faculty of Letters UWr
Today's date: 4.08.2020 | Tuesday
Added on: 25.02.2020 Start date: 17.09.2020

Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Literatura – kultura – społeczeństwo – historia / międzynarodowa konferencja naukowa

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski | Faculty of Letters UWr
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.