Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 07.03.2019 Start date: 18.03.2019

Comparative Survey Design and Implementation International Works

Warszawa | Workshops Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 26.02.2020 Start date: 04.03.2020

Dr Ruta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno) o książce "Słowa, symbole, znaczenia - badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii" / odczyt w ramach wspólnych "Spotkań Mediewistycznych"

Warszawa | Lecture The Institute of Literary Research PAN | Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 12.11.2020 Start date: 13.11.2020

Dr Adam Poznański (Oddział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego): Kwestia autorstwa mowy na pogrzeb Mikołaja Goltberga (†1429) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Seminar The Institute of Literary Research PAN | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Historii Nauki PAN
Added on: 22.02.2021 Start date: 26.02.2021

Mgr Hanna Rajfura: Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Katalogu biskupów gnieźnieńskich” /z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Seminar Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | The Institute of Literary Research PAN | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Historii Nauki PAN
Added on: 14.09.2020 Start date: 05.07.2021

Memory Studies Association Annual Conference “Convergences”

Warszawa | Conference Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Warszawski | Uniwersytet Opolski | European Network Remembrance and Solidarity | The Institute of Literary Research PAN | Collegium Civitas | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Added on: 11.01.2022 Start date: 14.01.2022

Prof. Jacek Soszyński (Instytut Historii Nauki PAN), "Renesans dwunastego wieku" Ch. H. Haskinsa w (prawie) sto lat po ukazaniu się książki / odczyt w ramach "Seminarium Mediewistycznego"

Meeting Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.