Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 29.09.2018 Start date: 09.10.2018

Prelekcje Mistrzów: Prof. Teresa Kostkiewiczowa

Białystok | Lecture Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 11.03.2018 Start date: 09.11.2018

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Tradycje - strategie - idee - język

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Uniwersytet w Białymstoku | Polska Akademia Umiejętności | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 17.11.2018 Start date: 20.11.2018

Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Warszawa | Conference Wydział Filologiczny (Kolegium Nauk Humanistycznych) UR | Wydział Filologiczny UwB | Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | The Institute of Literary Research PAN | The Institute of Polish Studies at the Faculty of Humanities of UKSW WNH_UKSW | Polska Akademia Nauk | Komitet Nauk o Literaturze PAN PAN | Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
Added on: 30.03.2019 Start date: 10.04.2019

Wykład Prof. Stanisława Dubisza: Periodyzacja rozwoju polszczyzny, a w szczególności jej dziejów najnowszych (1939–2019) / z cyklu: Prelekcje Mistrzów

Białystok | Lecture Wydział Filologiczny UwB
Added on: 28.01.2019 Start date: 06.05.2019

Światy żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej. Biografie – dokonania – literackie świadectwa losu

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Stowarzyszenie Naukowe "Oikoumene" | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" | Książnica Podlaska w Białymstoku
Today's date: 11.08.2020 | Tuesday
Added on: 17.02.2019 Start date: 06.06.2019

Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX I XX wieku / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Akademia Technologiczna | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk PAN | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 16.06.2019 Start date: 18.06.2019

Spotkanie z Prof. Aliną Kowalczykową, doktorem honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Białystok | Meeting Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 17.02.2019 Start date: 10.09.2019

Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia - dziedzictwo - współistnienie wielokulturowej wspólnoty miasta

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Odessa National I.I. Mechnikov University | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 18.02.2019 Start date: 11.10.2019

Wincenty Lutosławski (1863–1954) i literatura. Estetyczne koneksje – filozofia – recepcja

Białystok | Conference Wydział Polonistyki UJ | Wydział Filologiczny UwB | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 18.06.2019 Start date: 02.12.2019

Antoni Lange. Reinterpretacje, rewizje, dzieje odbioru. W 90. Rocznicę Śmierci Pisarza / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Conference Wydział Filologiczny UwB
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.