Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 18.12.2019 Start date: 02.04.2020

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne

Warszawa | Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 03.02.2020 Start date: 03.04.2020

Przypomnienia. Witold Taszycki 1898–1979 / sympozjum

Kraków | Symposium Wydział Polonistyki UJ
Added on: 25.11.2019 Start date: 03.04.2020

Tekst internetu – internet tekstu. Nowe media w perspektywie teoretycznoliterackiej

Gdańsk | Conference Uniwersytet Gdański
Added on: 23.12.2019 Start date: 03.04.2020

Polszczyzna ostatniego trzydziestolecia / V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nasz język ojczysty”

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 23.01.2020 Start date: 04.04.2020

Kultura i kulinaria / ogólnopolska konferencja naukowa

Kraków | Conference Siedlce University of Natural Sciences and Humanities | The Franciszek Karpiński Institute of Regional Culture and Literary Research | Uniwersytet Jagielloński | Ośrodek Badawczy Facta Ficta
Added on: 09.02.2020 Start date: 16.04.2020

LITERACKI SŁUPSK. Śladami pisarzy i poetów

Słupsk | Conference Akademia Pomorska w Słupsku
Added on: 04.01.2020 Start date: 16.04.2020

Język polski - między tradycją a współczesnością

Kraków | Conference Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
Added on: 17.01.2020 Start date: 17.04.2020

Komunikacja - język - kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej

Łódź | Conference The University of Lodz
Added on: 02.02.2020 Start date: 21.04.2020

Polski system medialny w procesie zmian / VI ogólnopolska konferencja naukowa

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Akademia Techniczno-Humanistyczna | Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
Added on: 21.11.2019 Start date: 23.04.2020

Książka bez granic

Toruń | Conference Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.