Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 24.09.2019 Start date: 22.07.2020

Digital Humanities 2020

Conference Alliance for Digital Humanities Organization | University of Ottawa | Carleton University
Added on: 09.03.2020 Start date: 09.09.2020

Interaction of Languages and Cultures in Europe: Border and Contact Areas

Vilnius | Conference The Institute of the Lithuanian Language | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk PAN
Added on: 13.12.2019 Start date: 10.09.2020

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Bydgoszcz | Conference Wydział Humanistyczny UKW | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Added on: 03.02.2020 Start date: 11.09.2020

SPECIALIST LANGUAGES: PRACTICE AND THEORY V

Rzeszów | Conference Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 10.12.2019 Start date: 14.09.2020

Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje / LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Gorzów Wielkopolski | Conference Polskie Towarzystwo Językoznawcze | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Added on: 25.11.2019 Start date: 16.09.2020

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku

Rzeszów | Conference Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Rzeszowski TLiAM | Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 02.05.2020 Start date: 16.09.2020

PUBMET2020 / The 7th Conference on Scholarly Communication and Publishing in the Context of Open Science

Zagreb | Conference
Added on: 25.02.2020 Start date: 17.09.2020

Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Literatura – kultura – społeczeństwo – historia / międzynarodowa konferencja naukowa

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski | Faculty of Letters UWr
Added on: 20.02.2020 Start date: 18.09.2020

Kobiece teksty Odessy. Literatura – język – wyobrażenia / VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne"

Odessa | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Odessa National I.I. Mechnikov University | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
Added on: 29.11.2019 Start date: 21.09.2020

Dookreślanie sarmatyzmu. Ponowienie dyskusji sprzed ćwierćwiecza

Toruń | Conference Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.