Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 12.11.2020 Start date: 17.12.2020

Wirtualizacja życia społecznego w czasach pandemii

Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | Akademia Techniczno-Humanistyczna | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Added on: 16.11.2020 Start date: 19.01.2021

Poezja dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku

Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 13.01.2020 Start date: 03.02.2021

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania (UWAGA: zmiana terminu)

Kraków | Congress Wydział Polonistyki UJ | Faculty of Polish and Classical Philology UAM | The Institute of Literary Research PAN | Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych"
Added on: 23.01.2020 Start date: 13.04.2021

Zygmunt Haupt. Warsztat pisarski – inspiracje – konteksty NOWY TERMIN WYDARZENIA!

Poznań | Conference Wydział Humanistyczny UMCS | Wydział Nauk Humanistycznych KUL | Faculty of Polish and Classical Philology UAM
Added on: 24.09.2019 Start date: 24.06.2021

VII Światowy Kongres Polonistów "Polonistyka światowa – archiwa i współczesność" (UWAGA: ZMIANA TERMINU!)

Wrocław | Congress Uniwersytet Wrocławski | Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych
Added on: 31.07.2020 Start date: 28.06.2021

Czycz i wszystko. Ogólnopolska konferencja naukowa w 25-lecie śmierci pisarza

Kraków | Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 14.09.2020 Start date: 05.07.2021

Memory Studies Association Annual Conference “Convergences”

Warszawa | Conference Wydział Polonistyki UJ | Uniwersytet Warszawski | European Network Remembrance and Solidarity | The Institute of Literary Research PAN | Collegium Civitas | Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk PAN | Uniwersytet Opolski
Added on: 03.02.2020 Start date: 10.09.2021

SPECIALIST LANGUAGES: PRACTICE AND THEORY V

Rzeszów | Conference Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 10.12.2019 Start date: 13.09.2021

Językoznawstwo zamknięte a otwarte: osiągnięcia i kontrowersje / LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (UWAGA: zmiana terminu!)

Gorzów Wielkopolski | Conference Polskie Towarzystwo Językoznawcze | Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Added on: 06.05.2018 Start date: None

VIII wydanie zbioru prac naukowych „Krzemienieckie Studia Komparatystyczne”

Call for papers Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. Tarasa Szewczenki
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.