Polish Studies Bulletin

Events

Events per page::
Added on: 28.01.2021 Start date: 15.04.2021

Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu – edycja fantastyczna”

Gdańsk | Meeting Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Added on: 22.02.2021 Start date: 17.04.2021

Kontrowersje i skandale / ogólnopolska konferencja naukowa online

Conference Siedlce University of Natural Sciences and Humanities | Uniwersytet Opolski | Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ
Added on: 14.01.2021 Start date: 19.04.2021

Radość. W kręgu staropolskiego doświadczenia radości i śmiechu / z cyklu "Spotkania z Meluzyną"

Conference Wydział Filologiczny UŁ | The Institute of Literary Research PAN | The University of Lodz
Added on: 04.01.2021 Start date: 22.04.2021

Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 04.02.2021 Start date: 22.04.2021

Zmagania z realizmem. Wokół literatury polskiej II połowy XIX wieku. W 180. rocznicę urodzin Elizy Orzeszkowej

Conference Wydział Nauk Humanistycznych KUL
Added on: 20.02.2021 Start date: 08.05.2021

Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – Język – Historia / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB | Wydział Filologiczny ATSU | Akaki Tsereteli State University | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
Added on: 08.02.2021 Start date: 21.05.2021

Choroba i izolacja w kulturze w ujęciu komparatystycznym / ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Conference Uniwersytet Jagielloński
Added on: 21.02.2021 Start date: 22.05.2021

Studencko-doktorancka konferencja naukowa “Dialogi i monologi”

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny UwB
Added on: 25.02.2021 Start date: 26.05.2021

VI Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka "Języka jako świadectwo kultury"

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 11.02.2021 Start date: 07.06.2021

Zapisywanie wojny. Dzienniki z lat 1939-1945

Conference Wydział Polonistyki UW
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.