Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 09.11.2021 Start date: 24.03.2022

Języki antropocenu / ogólnopolska konferencja naukowa

Conference Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 06.01.2022 Start date: 25.03.2022

Zdalna Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt"

Conference Wydział Filologiczny UwB
Added on: 16.01.2022 Start date: 01.04.2022

Szkoła jutra. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Łódź | Conference The University of Lodz
Added on: 21.01.2022 Start date: 07.04.2022

Wielokulturowość Europy Środkowo-Wschodniej: doświadczenia przeszłości i wyzwania teraźniejszości. Z okazji 20. rocznicy utworzenia Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Warszawa | Conference Wydział Lingwistyki Stosowanej UW
Added on: 21.01.2022 Start date: 08.04.2022

Wybory kobiet. Obecność Polek na uniwersytetach w XX wieku

Warszawa | Conference Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Added on: 11.01.2022 Start date: 21.04.2022

Zaciętość dumy w osamotnieniu. Marii Konopnickiej w 180 rocznicę urodzin. Rozpoznania – Idee – Recepcja / ogólnopolska konferencja naukowa

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ | Muzeum HERstorii Sztuki | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 04.07.2021 Start date: 25.04.2022

Literackie ujęcia polskich modernizacji w XX i XXI wieku

Conference Wydział Polonistyki UW
Added on: 16.01.2022 Start date: 06.05.2022

Doświadczenie biograficzne w perspektywie badań nad II wojną światową. Między przeszłością a teraźniejszością

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 16.01.2022 Start date: 06.05.2022

Migrations in the Slavic Cultural Space

Conference The University of Lodz
Added on: 16.12.2021 Start date: 16.05.2022

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Żydzi Wschodniej Polski. Seria III: ŻYDZI EUROPY WSCHODNIEJ. REINTERPRETACJE DZIEDZICTWA

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Książnica Podlaska w Białymstoku | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.