Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 24.05.2022 Start date: 09.06.2022

IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Czytanie Abaja: dzieje i perspektywy kultury Kazachstanu”

Słupsk | Conference Akademia Pomorska w Słupsku
Added on: 27.01.2022 Start date: 10.06.2022

8th World Congress „Borderlands (Pogranicza)”

Conference The Polish Institute of Arts & Sciences of America
Added on: 20.04.2022 Start date: 11.06.2022

Human Beings and the Challenges of the Contemporary World

London | Conference The Polish University Abroad in London
Added on: 29.01.2022 Start date: 13.06.2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOFIA CASANOVA: PISARKA, OSOBOWOŚĆ HISZPAŃSKIEGO I POLSKIEGO ŻYCIA INTELEKTUALNEGO. TEKSTY - ŚWIADECTWA - INTERPRETACJE

Białystok | Conference
Added on: 04.02.2022 Start date: 17.06.2022

International Hybrid Conference "The Environmental Tour in the Study of Children's and Young Adult Literature. Reading – Experiences – Emotions. Books for Children and Young Adults – Theory and Practice of Reception (VI)

Wrocław | Conference Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną UŚ | Faculty of Letters UWr | Marshall University | National Kapodistrian University in Athens | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Added on: 15.03.2022 Start date: 20.06.2022

Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu

Łódź | Conference Uniwersytet Zielonogórski | The University of Lodz
Added on: 29.01.2022 Start date: 21.06.2022

Jubileuszowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I ROMANTYCY WOBEC TRADYCJI WILEŃSKIEGO ŚRODOWISKA FILOLOGICZNEGO (1795 - 1864). OSOBOWOŚCI - IDEE - DZIEŁA - KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Białystok | Conference Uniwersytet w Białymstoku
Added on: 17.06.2022 Start date: 21.06.2022

25-lecie wydawnictwa słowo/obraz terytoria

Gdańsk | Meeting Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Added on: 06.06.2022 Start date: 22.06.2022

Polish History Seminar at the Polish Univeristy Abroad in London

London | Seminar The Polish University Abroad in London
Added on: 16.06.2021 Start date: 23.06.2022

Schools of feeling Gender in the historical processes of shaping emotions

Warszawa | Conference Polska Akademia Nauk
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.