Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 19.04.2022 Start date: 09.09.2022

Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji od końca XVIII wieku po czasy dwudziestolecia międzywojennego

Conference Uniwersytet Jagielloński | Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności | Przemyska Biblioteka Publiczna | Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii Osińskiego
Added on: 23.03.2022 Start date: 21.09.2022

Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność

Łódź | Conference The University of Lodz | Polska Akademia Nauk
Added on: 11.05.2022 Start date: 22.09.2022

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku

Rzeszów | Conference Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Rzeszowski TLiAM | Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 29.01.2022 Start date: 22.09.2022

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA. OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Białystok | Conference
Added on: 01.04.2022 Start date: 28.09.2022

Czytanie Dwudziestolecia

Częstochowa | Conference Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie | Uniwersytet Śląski w Katowicach
Added on: 19.11.2021 Start date: 19.10.2022

V Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Gdańsk | Congress Uniwersytet Gdański
Added on: 18.02.2022 Start date: 20.10.2022

Tekstografie. Od deski do deski. Retoryka oprawy

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 07.03.2022 Start date: 25.10.2022

Sympozjum Mickiewiczowskie

Zielona Góra | Symposium Wydział Humanistyczny UZ
Added on: 23.02.2022 Start date: 26.10.2022

Polskie badania antropologicznoliterackie (1990-2020) – próba podsumowania

Toruń | Conference Wydział Humanistyczny UMK
Added on: 23.02.2022 Start date: 27.10.2022

Konferencja poświęcona Wacławowi Potockiemu (w 400. rocznicę urodzin)

Conference
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.