Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 29.01.2022 Start date: 22.09.2022

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA. OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Białystok | Conference
Added on: 24.05.2022 Start date: 23.09.2022

Artystyczne refleksy Zagłady. Między poetyką wyciszenia a poetyką kiczu

Conference Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
Added on: 01.04.2022 Start date: 28.09.2022

Czytanie Dwudziestolecia

Częstochowa | Conference Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie | Uniwersytet Śląski w Katowicach
Added on: 24.05.2022 Start date: 29.09.2022

Kulinaria w językowo-kulturowym obrazie miasta i wsi /IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Miasto - przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie

Bydgoszcz | Conference Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | Wydział Językoznawstwa UKW
Added on: 02.06.2022 Start date: 19.10.2022

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Góry-Literatura-Kultura: Góry jako przestrzeń pamięci – pamięć gór

Conference Uniwersytet Wrocławski | Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Added on: 19.11.2021 Start date: 19.10.2022

V Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Gdańsk | Congress Uniwersytet Gdański
Added on: 18.02.2022 Start date: 20.10.2022

Tekstografie. Od deski do deski. Retoryka oprawy

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 30.05.2022 Start date: 24.10.2022

Narracje o tworzeniu - opowieści artystów. W stronę historii historii tworzenia

Kraków | Conference Wydział Polonistyki UJ
Added on: 07.03.2022 Start date: 25.10.2022

Sympozjum Mickiewiczowskie

Zielona Góra | Symposium Wydział Humanistyczny UZ
Added on: 23.02.2022 Start date: 26.10.2022

Polskie badania antropologicznoliterackie (1990-2020) – próba podsumowania

Toruń | Conference Wydział Humanistyczny UMK
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.