Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 05.08.2022 Start date: 05.08.2022

Nabór do numeru monograficznego: Wojny, konflikty zbrojne, "specjalne operacje wojskowe”

Call for papers Uniwersytet Gdański
Added on: 02.09.2022 Start date: 08.09.2022

Borderlands of the Slavonic Region at the Turn of 20th and 21st Centuries. Language–Society–Culture–Identity

Vilnius | Conference Centrum Polonistyczne, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego UWil
Added on: 19.04.2022 Start date: 09.09.2022

Archiwa, biblioteki, kolekcje na terenie Galicji od końca XVIII wieku po czasy dwudziestolecia międzywojennego

Conference Uniwersytet Jagielloński | Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności | Przemyska Biblioteka Publiczna | Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii Osińskiego
Added on: 24.05.2022 Start date: 13.09.2022

Wilno i Wileńszczyzna XIX wieku: język, literatura, kultura

Vilnius | Conference
Added on: 11.05.2022 Start date: 15.09.2022

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku

Rzeszów | Conference Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Rzeszowski TLiAM | Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 24.05.2022 Start date: 16.09.2022

Prawda, kłamstwo, przemilczenie w literaturze pięknej i wybranych tekstach kultury / czwarta konferencja naukowa z cyklu: Przekraczanie granic języka

Warszawa | Conference Uniwersytet Warszawski | Towarzystwo Kultury Języka | Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń | Fundacja Języka Polskiego
Added on: 14.09.2022 Start date: 19.09.2022

Angielski z filozofami. Warsztaty konwersacyjno-translatorskie

Poznań | Workshops Inkubator Kultury Pireus
Added on: 23.03.2022 Start date: 21.09.2022

Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność

Łódź | Conference The University of Lodz | Polska Akademia Nauk
Added on: 11.05.2022 Start date: 22.09.2022

Polskie przestrzenie wolności i ich reprezentacje w literaturze XIX wieku

Rzeszów | Conference Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział Rzeszowski TLiAM | Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 29.01.2022 Start date: 22.09.2022

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa ADAM MICKIEWICZ I UKRAINA. OBRAZ KRAJU – OBRAZ POETY – RECEPCJA – KONTEKSTY EUROPEJSKIE

Białystok | Conference
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.