Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 29.01.2023 Start date: 10.03.2023

„Poeci to są słów malarze”. Seminarium poświęcone twórczości Jerzego Guranowskiego (1884–1943)

Poznań | Seminar Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Added on: 19.01.2023 Start date: 28.03.2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Obszary Polonistyki VIII: (De)konstruowanie męskości. (De)mitologizacje, (dez)iluzje i (de)heroizacje męskości w literaturze, kulturze i języku

Rzeszów | Conference Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 11.01.2023 Start date: 19.04.2023

Szymborska wielostronnie /studencko-doktorancka konferencja naukowa

Kraków | Conference Wydział Nauk Humanistycznych UP | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Added on: 26.01.2023 Start date: 20.04.2023

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”

Tarnów | Conference Wydział Humanistyczny ANS w Tarnowie | Wydział Sztuki ANS w Tarnowie
Added on: 02.01.2023 Start date: 20.04.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Między słowami - między światami"

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 19.01.2023 Start date: 20.04.2023

Gdańskie Spotkania Literackie "Odnalezione w tłumaczeniu"

Gdańsk | Festival Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Added on: 30.01.2023 Start date: 21.04.2023

Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele i priorytety w dobie przemian

Łódź | Conference The University of Lodz
Added on: 09.01.2023 Start date: 12.05.2023

Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 20.01.2023 Start date: 12.05.2023

„Dziwna sprawa ta młodość”. Paradygmat młodości w literaturze, języku i kulturze / międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka

Siedlce | Conference Faculty of Humanities UPH
Added on: 29.01.2023 Start date: 29.05.2023

Lektura nieprzeczytanych.Odkrywanie pozytywizmui Młodej Polski. (Zaproszenie na konferencję)

Conference Faculty of Polish and Classical Philology UAM
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.