Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 12.02.2023 Start date: 19.04.2023

XIII Forum Kultury Słowa "Świadomość językowa dawniej i dziś"

Zielona Góra | Conference Uniwersytet Zielonogórski | Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Added on: 26.01.2023 Start date: 20.04.2023

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuka w poszukiwaniu tożsamości”

Tarnów | Conference Wydział Humanistyczny ANS w Tarnowie | Wydział Sztuki ANS w Tarnowie
Added on: 02.01.2023 Start date: 20.04.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Między słowami - między światami"

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 19.01.2023 Start date: 20.04.2023

Gdańskie Spotkania Literackie "Odnalezione w tłumaczeniu"

Gdańsk | Festival Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
Added on: 18.03.2023 Start date: 20.04.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Lesya Ukrainka Eastern European National University
Added on: 20.03.2023 Start date: 20.04.2023

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 30.01.2023 Start date: 21.04.2023

Współczesna glottodydaktyka polonistyczna – cele i priorytety w dobie przemian

Łódź | Conference The University of Lodz
Added on: 06.03.2023 Start date: 27.04.2023

Integracja w przestrzeni humanistycznej

Conference Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 08.02.2023 Start date: 05.05.2023

Od stóp do głów. Ciało i cielesność w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej / ogólnopolska konferencja naukowa

Warszawa | Conference Wydział Polonistyki UW
Added on: 09.01.2023 Start date: 12.05.2023

Gatunki w kulturze. Reguły – realizacje – recepcje

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.