Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 24.06.2023 Start date: 27.10.2023

Romantyzm industrialny. Artystyczne przeobrażenia obrazu świata: 1795-1864. Człowiek - technika - natura

Conference Uniwersytet w Białymstoku | Uniwersytet Opolski | Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza | Książnica Podlaska w Białymstoku | Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód"
Added on: 30.01.2023 Start date: 13.11.2023

Praktyki autorefleksji w XX- i XXI-wiecznym dyskursie humanistycznymw kontekście badań postzależnościowych

Poznań | Conference Wydział Polonistyki UW | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
Added on: 09.02.2023 Start date: 16.11.2023

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Conference Uniwersytet Wrocławski | Fundacja im. Karla Dedeciusa | Center for Interdisciplinary Polish Studies UEV | Collegium Polonicum w Słubicach UAM
Added on: 12.09.2023 Start date: 16.11.2023

"Własne głosy" dzieci? Dziecięce autobiografie

Conference Wydział Polonistyki UW | Muzeum Warszawy
Added on: 01.06.2023 Start date: 20.11.2023

Konferencja naukowa HINC OMNIA.Niedoceniane bogactwo. Wykorzystanie danych bibliograficznych i katalogowych zbiorów specjalnych w badaniach naukowych

Warszawa | Conference Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego UW
Added on: 26.07.2023 Start date: 20.11.2023

Szymborska e: / międzynarodowa konferencja naukowa

Conference Polish Institute of Rome | the Department of European, American and Intercultural Studies UniRoma1 | Fundacja Wisławy Szymborskiej
Added on: 01.07.2023 Start date: 22.11.2023

Naborowski. Poeta - tłumacz - epistolograf - uczestnik wielkiej historii. W czterysta pięćdziesiątą rocznicę urodzin

Conference The Institute of Literary Research PAN | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Added on: 30.01.2023 Start date: 23.11.2023

Maurycy Mochnacki. Konteksty twórczości literackiej

Toruń | Conference Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
Added on: 21.03.2023 Start date: 23.11.2023

Kopernik w XVIII wieku

Conference The Institute of Literary Research PAN
Added on: 12.09.2023 Start date: 24.11.2023

Iwaszkiewicz – recepcja, interpretacje, adaptacje

Conference Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.