Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 21.01.2024 Start date: 12.04.2024

Aktywizacja – innowacja – akulturacja. (Glotto)dydaktyka a kryzys migracyjny

Łódź | Conference The University of Lodz
Added on: 29.01.2024 Start date: 18.04.2024

Interdyscyplinarna 33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Kielce | Conference Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Added on: 01.12.2023 Start date: 15.05.2024

W obliczu tragedii − redefinicja wartości? EUROJOS XVI

Warszawa | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Fundacja Slawistyczna | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Added on: 30.12.2023 Start date: 15.05.2024

Od wspólnoty do języka. Od języka do wspólnoty

Łódź | Conference Uniwersytet Zielonogórski | The University of Lodz
Added on: 13.01.2024 Start date: 16.05.2024

Tekstografie III: Od linii do litery. Ściegi i wzory tekstu /III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 09.01.2024 Start date: 27.05.2024

Żydzi wschodniej Polski. Żydowskie podróże, żydowscy podróżnicy w Europie Środkowo-Wschodniej. Osobowości - teksty - świadectwa

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 26.02.2024 Start date: 06.06.2024

Jan Kochanowski i śmierć w renesansie

Conference
Added on: 13.01.2024 Start date: 13.06.2024

Krajobraz w tekstach kultury /XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Przestrzeń jako kategoria poetyki"

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB
Added on: 27.02.2024 Start date: 13.06.2024

Między Barokiem a Oświeceniem – Rzeczpospolita wspólnotą mieszkańców wielu narodowości

Ostróda | Conference
Added on: 12.02.2024 Start date: 17.06.2024

Emocje i zmysły w perspektywie historycznej: źródła, metody, interpretacje /VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku

Warszawa | Conference Uniwersytet Warszawski
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.