Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 01.12.2023 Start date: 15.05.2024

W obliczu tragedii − redefinicja wartości? EUROJOS XVI

Warszawa | Conference Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Fundacja Slawistyczna | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Added on: 30.12.2023 Start date: 15.05.2024

Od wspólnoty do języka. Od języka do wspólnoty

Łódź | Conference Uniwersytet Zielonogórski | The University of Lodz
Added on: 13.01.2024 Start date: 16.05.2024

Tekstografie III: Od linii do litery. Ściegi i wzory tekstu /III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 25.03.2024 Start date: 16.05.2024

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. VIII. Leksyka i gramatyka

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 19.03.2024 Start date: 20.05.2024

Kultura komunikacji językowej – powtarzalność i innowacyjność. Konferencja dedykowana pamięci Profesora Stanisława Bąby w 10. rocznicę śmierci

Conference
Added on: 09.01.2024 Start date: 27.05.2024

Żydzi wschodniej Polski. Żydowskie podróże, żydowscy podróżnicy w Europie Środkowo-Wschodniej. Osobowości - teksty - świadectwa

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB | Książnica Podlaska w Białymstoku
Added on: 18.03.2024 Start date: 04.06.2024

Polszczyzna edukacyjna – kontekst szkolny i akademicki w ujęciu glottodydaktycznym

Gdańsk | Conference Uniwersytet Gdański
Added on: 04.04.2024 Start date: 06.06.2024

Obszary Polonistyki IX: Polska szkoła w obliczu zmian – wyzwania, oczekiwania, prognozy

Rzeszów | Conference Uniwersytet Rzeszowski
Added on: 26.02.2024 Start date: 06.06.2024

Jan Kochanowski i śmierć w renesansie

Conference
Added on: 15.03.2024 Start date: 06.06.2024

„Co robisz na naszej ulicy”. Obiektywizm w literaturze XX i XXI wieku

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski | Faculty of Letters UWr
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.