Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 18.03.2024 Start date: 06.06.2024

Sytuacje performatywne. Literatura, humanistyka, edukacja

Wrocław | Conference Uniwersytet Wrocławski
Added on: 09.04.2024 Start date: 07.06.2024

Oniryczne labirynty: marzenia senne i wyobraźnia w literaturze, kulturze i języku

Siedlce | Conference Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
Added on: 13.01.2024 Start date: 13.06.2024

Krajobraz w tekstach kultury /XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Przestrzeń jako kategoria poetyki"

Białystok | Conference Wydział Filologiczny UwB
Added on: 27.02.2024 Start date: 13.06.2024

Między Barokiem a Oświeceniem – Rzeczpospolita wspólnotą mieszkańców wielu narodowości

Ostróda | Conference
Added on: 12.02.2024 Start date: 17.06.2024

Emocje i zmysły w perspektywie historycznej: źródła, metody, interpretacje /VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku

Warszawa | Conference Uniwersytet Warszawski
Added on: 07.12.2023 Start date: 23.09.2024

VI Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Niezgoda – opór – bunt w przestrzeni edukacyjnej

Wrocław | Congress Uniwersytet Wrocławski
Added on: 09.02.2024 Start date: 23.09.2024

LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: Antropologiczne i kulturowe wymiary języka

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Polskie Towarzystwo Językoznawcze
Added on: 24.03.2024 Start date: 27.09.2024

Radość życia w języku, literaturze i wybranych tekstach kultury / konferencja z cyklu Przekraczanie granic języka

Warszawa | Conference Wydział Polonistyki UW | Towarzystwo Kultury Języka
Added on: 15.03.2024 Start date: 17.10.2024

The Bourgeois Public Discusses Art II: Arts and their Publics in Central Europe Between Regional and European Centres

Prague | Meeting
Added on: 29.02.2024 Start date: 22.10.2024

Herbert odczytujący – Herbert odczytywany. Perspektywa antynomii. W 100-lecie urodzin Poety

Bydgoszcz | Conference Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.