Polish Studies Newsletter

Events

Events per page::
Added on: 21.04.2024 Start date: 27.06.2024

Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory-strategie-konteksty

Kraków | Conference Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Added on: 25.04.2024 Start date: 03.09.2024

Mężczyźni i (ich) emocje w literaturze, kulturze i języku

Conference Siedlce University | Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
Added on: 07.12.2023 Start date: 23.09.2024

VI Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Niezgoda – opór – bunt w przestrzeni edukacyjnej

Wrocław | Congress Uniwersytet Wrocławski
Added on: 09.02.2024 Start date: 23.09.2024

LXXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego: Antropologiczne i kulturowe wymiary języka

Lublin | Conference Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej | Polskie Towarzystwo Językoznawcze
Added on: 28.04.2024 Start date: 23.09.2024

Literatura i Prawo / Prawo i Literatura – charakterystyka zagadnienia, rozpoznanie zjawiska

Siedlce | Conference Siedlce University
Added on: 24.03.2024 Start date: 27.09.2024

Radość życia w języku, literaturze i wybranych tekstach kultury / konferencja z cyklu Przekraczanie granic języka

Warszawa | Conference Wydział Polonistyki UW | Towarzystwo Kultury Języka
Added on: 15.05.2024 Start date: 27.09.2024

Egodokumenty w badaniach filologów i historyków (znaczenie, metodologia, teoria gatunków)

Olsztyn | Conference Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Added on: 15.03.2024 Start date: 17.10.2024

The Bourgeois Public Discusses Art II: Arts and their Publics in Central Europe Between Regional and European Centres

Prague | Meeting
Added on: 29.02.2024 Start date: 22.10.2024

Herbert odczytujący – Herbert odczytywany. Perspektywa antynomii. W 100-lecie urodzin Poety

Bydgoszcz | Conference Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Added on: 19.03.2024 Start date: 22.10.2024

"Nie pochlebiałem nikomu, nie dworaczyłem niczemu". W 200. rocznicę urodzin Zygmunta Miłkowskiego (T.T. Jeża)

Poznań | Conference Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza | Biblioteka Raczyńskich | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.