Polish Studies Newsletter
Date of the event: 20.04.2021 g.11:00
Added on: 15.04.2021

Atlas Literatury Zagłady – o cyfrowych topografiach Holokaustu

Koncepcja została opracowana przez Zakład Badań nad Literaturą Zagłady IBL PAN oraz zespół Nowej Panoramy Literatury Polskiej IBL PAN.
O "Atlasie" mówić będą prof. Bartłomiej Szleszyński, prof. Jacek Leociak, dr Bartłomiej Krupa, dr Kajetan Mojsak (IBL PAN).

plakat wydarzenia / Żydowski Instytut Historyczny

Warszawa — Atlas Literatury Zagłady przekazuje wiedzę o codziennym doświadczeniu getta warszawskiego jako przestrzeni opresyjnej, degradującej i zniewalającej, zapisane w świadectwach mieszkańców i obserwatorów dzielnicy zamkniętej. Bazę źródłową stanowić będą zapisy z obszaru literatury dokumentu osobistego (dzienniki, pamiętniki, listy, różnego typu świadectwa o charakterze autobiograficznym). Kluczowa kategorią opisu jest topografia, rozumiana po pierwsze — dosłownie: jako układ przestrzenny konkretnego terenu, położenie obiektów oraz ich relacje wobec obserwatora/uczestnika zdarzeń; po drugie — metaforycznie: jako sposób ekspresji doświadczenia wyrażanego w kategoriach przestrzennych. Rekonstrukcja przestrzennego doświadczenia getta przełożona jest na język kartografii i odwzorowana na interaktywnych mapach cyfrowych. Struktura cyfrowa "Atlasu Literatury Zagłady" oferuje również możliwości wyszukiwania zagadnień według najróżniejszych kluczy (topograficznych, chronologicznych, biograficznych, tematycznych).

(informacja Organizatorów)


Link do rejestracji: https://jhi.clickmeeting.com/seminarium_atlas/register.

Podejmując decyzję o dołączeniu do niniejszego wydarzenia online oraz uczestnicząc w nim zgadza się Pani / Pan na przetwarzanie danych osobowych, opisanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie: https://www.jhi.pl/nauka/seminaria-naukowe.

Administratorem Pani / Pana danych jest Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.

 

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
15 April 2021; 14:56 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 April 2021; 12:18 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.