Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.06.2018 g.11:00
Added on: 19.06.2018

Cyfrowy warsztat humanisty. Czy nowa platforma humanistyki cyfrowej jest nam potrzebna?

Type of the event:
Meeting
City or town:
Poznań

Temat jest zaproszeniem uczestników do dyskusji nad głębszym rozpoznaniem i zdefiniowaniem potrzeb badaczy w zakresie humanistyki cyfrowej oraz nad celowością i stopniem wykorzystania istniejących już projektów i narzędzi cyfrowych w codziennej pracy humanisty.

W programie:

  • prof. zw. dr hab. Piotr Wierzchoń, Zakład Filologii Koreańskiej, Wydział Neofilologii, Cyfrowy warsztat humanisty w praktyce. Tylko kilkanaście przykładów
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Jasiński, Zakład Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii UAM, Komputerowe programy autorskie w służbie neolatynistyki
  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem, dr Filip Graliński, Zakład Przetwarzania Języka Naturalnego, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, Jak odszukać warianty pisowni polskich wyrazów: historyczne i zniekształcone przez OCR
  • dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska, Zakład Historii Języka Polskiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Korpus i co dalej... Uniwersalne narzędzie do badań polskich tekstów apokryficznych. Projekt
  • dr hab. Konrad DominasPracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Starożytność zdigitalizowana. Elektroniczne wydania tekstów antycznych i ich wykorzystanie w pracy humanistów
  • mgr Aleksandra Losik-Sidorska, Polska Akademia Nauk - Biblioteka Kórnicka, Platforma cyfrowych zasobów PAN - Biblioteki Kórnickiej
  • dr hab. Rafał Wójcik, Oddział Zbiorów Specjalnych, Biblioteka Uniwersytecka UAM, O starzeniu się, przemijaniu i umieraniu (ludzi i technologii). Humanistyka cyfrowa a sprawy ostateczne

Information

Address:
Salon Mickiewicza, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Poznań

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.