Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.02.2019 - 21.02.2019
Added on: 09.02.2019

Dni Języka Ojczystego 2019 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Type of the event:
Meeting
City or town:
Olsztyn

Zapraszamy na wydarzenia związane z Dniami Języka Ojczystego, obchodzonymi na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (20-21 lutego 2019).

DNI JĘZYKA OJCZYSTEGO 2019

Program

20 lutego 2019 (Aula Teatralna)

13.15 Wykład otwarty - spotkanie z pisarzem Jakubem Żulczykiem

21 lutego 2019 (Aula Teatralna)

9.45 Dyktando dla wszystkich chętnych

11.00 Spotkanie z Arturem Nowaczewskim, związanym z sopockim "Toposem", poetą i krytykiem literackim

12.00 Rozstrzygnięcie konkursu literackiego "O trzcinę Kortowa"

13.00 Wykład prof. Iwony Kosek "Frazeologia wobec zmieniającej się rzeczywistości: o efekcie cappuccino i politycznym futbolu

14.00 Ogłoszenie wyników dyktanda

Information

Address:
Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.