Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 29.11.2018 g.09:00 - 29.11.2018 g.17:00
Added on: 22.11.2018

Dzień Otwarty NAWA w Warszawie

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

W związku z trwającym naborem wniosków o udział w programach STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców oraz International Alumni NAWA zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu regulaminów wymienionych programów oraz zasad składania wniosków.

Spotkanie odbędzie się 29 listopada w Warszawie w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”, ul. Nowy Świat 6/12 (sala A, wejście A).

Szczegółowy program spotkania - w załączniku.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz on-line: Dzień Otwarty NAWA 29.11.2018

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy będą przyjmowane do wyczerpania miejsc. 

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.