Polish Studies Bulletin
Date of the event: 06.03.2017 g.09:30 - 06.03.2017 g.15:00
Added on: 27.02.2017

Europejski Dzień Logopedy na UWM

Type of the event:
Meeting
City or town:
Olsztyn
Target groups:
Students, Teachers, Others, Schoolchildren

PROGRAM:

9.30 - 11.00 Dzień otwarty w gabinecie logopedycznym (sala 262 i 263)

9.30 - 11.30 Wystawa pomocy logopedycznych autorstwa studentów logopedii (przed salą 263)

9.30 - 11.30 Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków (sala 130, 131a i 131b)

11.40 Artyści są wśród nas - studenci logopedii prezentują (aula teatralna)

12.45 Rozstrzygnięcie konkursu na najtrudniejszy skrętacz języka (aula teatralna)

13.30 Wykład otwarty prof. Natalii Prokopowej "Rosyjskie teatralno-pedagogiczne technologie w praktyce logopedycznej" (aula teatralna)

Miejsce: Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn-Kortowo

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.