Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.05.2016 - 29.10.2016
Added on: 05.06.2016

Festiwal Literacko-Artystyczny PRETEXTY

Type of the event:
Festival

PreTEXTY mają charakter festiwalu podróżującego. Jego ideą jest promowanie ambitnej literatury i sztuki współczesnej. Od roku 2010 jest związany z miastami Dolnego Śląska.

Idea stworzenia objazdowej dolnośląskiej imprezy literacko-artystycznej powstała w wyniku refleksji nad wyraźną w ostatnich latach tendencją do centralizacji życia kulturalnego; przechwytywanie kolejnych wartościowych lokalnych projektów artystycznych przez miasta takie jak Wrocław, w połączeniu z ogólnie mniejszymi możliwościami (infrastrukturalnymi, instytucjonalnymi) ośrodków regionalnych, skutkuje zachwianiem zrównoważonego rozwoju i dostępu do kultury. Zależy nam na wciągnięciu odbiorców w żywy i twórczy kontakt z młodą literaturą, również przez jej integrację z innymi dziedzinami działalności artystycznej
(muzyką, multimediami) oraz przede wszystkim – ożywienie struktur lokalnych: takie cele postawiliśmy przed festiwalem. Także dlatego w tym roku preTEXTY wystąpią gościnnie na kilku ważnych lokalnych festiwalach artystycznych: są to Dziedziniec Sztuki w Jaworze, Jamolada w Kowarach, Slot Art Festival w Lubiążu, Cztery Żywioły Słowa w Świdnicy, Festival Of Cultures w Wolimierzu i Granitowa Strzała w Strzelinie.

Impreza odbywa się w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Festiwal odbędzie się w następujących miastach:

6-8.05.2016 JAWOR
20-21.05.2016 LEGNICA
3-4.06.2016 NOWA RUDA
6-9.07.2016 LUBIĄŻ
22.-23.07.2016 WOLIMIERZ
02-03.09.2016 WILNO
16-17.09.2016 WAŁBRZYCH
23-24.09.2016 KOWARY
30.09.-01.10.2016 BIELAWA
07-09.10.2016 STRZELIN
27-29.10.2016 ŚWIDNICA

PreTEXTY 2016 to kilkadziesiąt spotkań autorskich, konkursy literackie, warsztaty dla dzieci oraz dla początkujących pisarzy, jak również warsztaty filmowo-literackie, działania edukacyjne w szkołach, performance oraz koncerty. Przygotujemy specjalne Literackie PIT-STOPY.

See also

30.03.2016

(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Organizatorzy konferencji - Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Katedra Krytyki  Współczesnej oraz Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego - pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie  postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki  "Obecność romantyzmu": „Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób  odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej  zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?" Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić  się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione  przez dziedzictwo romantyzmu. Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w  formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego,  chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na  wielu płaszczyznach. Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania  stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także  przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o  romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu. Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków,  socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk  humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką  żywotności romantycznego dziedzictwa.

14.09.2015

Literatura współczesna i najnowsza w edukacji polonistycznej. Analizy i (re)interpretacje

Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Rzeszowski zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej w Rzeszowie w dniach 11–12 kwietnia 2016 r.:

22.04.2017

Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Anomalie, parodie i znaki

Instytut Filologii Polskiej, Zakład Teorii Literatury, Koło Literackie Anafora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Częstochowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapraszają na pierwszą edycję ogólnopolskiej konferencji naukowej, zatytułowanej "Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury".

17.05.2018

Literatura polska w Czechach

Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na wykład Jana Jeništy (Univerzita Palackého v Olomouc /Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) pt. Literatura polska w Czechach, który zostanie wygłoszony 24 maja 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Wydziału Filologicznego UŁ przy ul. Pomorskiej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.