Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.04.2022 - 31.10.2022 g.12:00
Added on: 05.04.2022

"Filologia Polska" 2023: Reportaż – między literaturą i dziennikarstwem

Type of the event:
Call for papers
City or town:
Zielona Góra

Serdecznie zapraszamy reprezentantów wszystkich dyscyplin polonistycznych do publikacji w roczniku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematem numeru będzie: Reportaż – między literaturą i dziennikarstwem.
Planowany czas wydania zeszytu to koniec 2023 roku.

https://pixabay.com/pl/photos/kamera-fotografie-pami%c4%85tka-1130731/

Przedmiotem rozważań zamierzamy uczynić tradycyjny, lecz wciąż nieoczywisty gatunek z pogranicza literatury i mediów. O współczesnej popularności reportażu świadczy nie tylko jego silna pozycja na rynku wydawniczym, ale również liczne nagrody dla reporterów, przyznawane nie tylko w konkursach dziennikarskich, ale też literackich (by wspomnieć o uhonorowanej Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury Swietłanie Aleksijewicz czy honorowej Nagrodzie Literackiej „Nike” dla Mariusza Szczygła).

W opinii Agnieszki Fulińskiej, obecnie „dokonuje się ostateczne przemieszanie sfer, które niegdyś stanowiły odrębne kulturowe światy: dokumentu i fikcji, ciągłości fabularnej i urywkowości, słowa i obrazu” (Media, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2002, s. 468). Interesuje nas zatem perspektywa literaturoznawcza, językoznawcza, medioznawcza oraz kulturoznawcza; teksty dawne bądź współczesne, autorzy sławni, jak i ci nierozpoznani. W ramach szerokiej listy tropów wynikających z tematyki tomu, proponujemy między innymi następujące zagadnienia:

 • narratywizowanie przekazów medialnych,
 • literatura quasi-dokumentu,
 • genologiczny kształt reportażu – przemiany, adaptacje, ewolucja,
 • typologia reportażu,
 • językowe ukształtowanie gatunku,
 • reportaż literacki – tu: utwory non-fiction, biografia i autobiografia,
 • pakt referancjalny i jego złamanie (reportaż gonzo, Nowe Dziennikarstwo),
 • intermedialność reportażu w dobie cyfrowej,
 • reportaż jako gatunek (po)graniczny,
 • reportaż we współczesnym życiu kulturalnym (nagrody, festiwale, rynek wydawniczy),
 • performatywny charakter reportażu (reportaż interwencyjny i śledczy).

Zapraszamy również do wypełniania rubryk stałych („Regionalia”, „Varia”). Szczegóły w serwisie internetowym „Filologii Polskiej” (w odpowiednich zakładkach).

Z niecierpliwością i zainteresowaniem czekamy na Państwa głos w proponowanym kształcie debaty naukowej – Sekretariat*.

Kamila Gieba

Kaja Rostkowska-Biszczanik


* 1. Na kompletne materiały do publikacji oczekujemy do końca listopada 2022 roku.

2. Do końca października 2022 roku prosimy o zgłoszenie tekstu do publikacji wraz z imieniem i nazwiskiem autora (tu krótki biogram, 3-5 zdań w 3. os.), numerem ORCID, afiliacją, tytułem, streszczeniem po polsku i angielsku oraz słowami kluczowymi (3-5) we wspomnianych językach. W razie wątpliwości – kontakt (jw.).

Rocznik dostępny jest on-line w ramach open access (wydania internetowe kolejnych numerów). Uprzejmie prosimy o respektowanie terminowości, co pozwoli zachować pożądaną systematyczność w ogłaszaniu kolejnych numerów rocznika.

 

Information

Address:
aleja Wojska Polskiego 69, 65-001 Zielona Góra
Added on:
5 April 2022; 13:27 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
19 April 2022; 12:53 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.