Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.08.2017 - 27.08.2017
Added on: 19.07.2017

Gesture and Speech in Interaction / The 5th GESPIN Conference

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Scope and contributions

The scope of the conference includes but is not limited to the following topics:

 • Multimodal models of cognition and utterance production and perception in face-to-face communication
 • Semiosis in multimodal utterances
 • Speech and gesture: grammars and lexicons
 • Coordination and timing relationship between gesture and speech
 • Relationship between and integration of speech prosody and gesture
 • Cross-modal analysis of multimodal utterances
 • Multimodal and multilingual corpora
 • Tools and schemes for gesture annotation and analysis
 • Speech and gesture modelling and generation
 • Gesture recognition in humans and machines
 • Gesture and speech in conversation
 • Speech and gesture production and perception: behavioural and neuroscientific studies
 • Multimodal language learning and teaching
 • Gesture and speech in child development

Contributors are invited to submit full papers (6 pages maximum) written in English. Papers will be sent to two reviewers and final selection will be discussed collectively by the local organising committee. Proceedings will be published as a special issue of Journal of Multimodal Communication Studies and will be available at the Conference. After the Conference, extended versions of selected papers will be published in a highly ranked linguistic journal. We also invite contributors to propose workshops or special sessions. (Details should be discussed with the Organising Committee.)

Papers should be submitted in PDF format. The formatting details have been specified in the GESPIN 2017 Author’s package. The package includes templates in Open/Libre Office .ODT, Microsoft .DOC, and Adobe PDF formats. Only original papers, not submitted/published elsewhere are invited.

Download GESPIN 2017 Author’s package.

Paper submission is supported by EasyChair.

See Invited speakers and Programme.

See Important dates.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.