Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.04.2019 - 14.04.2019
Added on: 29.01.2019

Horyzonty języka VIII, czyli jak daleko sięga językoznawstwo

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students

Koło Młodych Językoznawców, działające przy Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, zaprasza na ogólnopolską konferencję "Horyzonty języka VIII, czyli jak daleko sięga językoznawstwo ".

Konferencja odbędzie się w dniach 12–14 kwietnia 2019 r. w Pobierowie, w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Grunwaldzkiej 66.

Język konferencji: polski

Czas wystąpienia: 15 minut

Organizatorzy proponują także poprowadzenie 45-minutowych warsztatów.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przesłać do do 28 lutego na adres: kmj.szczecin@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 220 zł i służy pokryciu kosztów wyżywienia oraz dwóch noclegów (z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę). W związku z wczesną godziną rozpoczęcia obrad istnieje możliwość przyjazdu dzień wcześniej (11 kwietnia) i wykupienia noclegu z czwartku na piątek za dodatkową opłatą. Dane do przelewu zostaną przesłane w wiadomości zwrotnej po akceptacji zgłoszenia.
 
Organizatorzy zapewniają dostęp do rzutnika i głośników. Na terenie ośrodka działa sieć wi-fi. Dostępny jest pokój dla osób niepełnosprawnych.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.