Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.07.2023 - 09.07.2023
Added on: 14.04.2023

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Celem I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz wymiana doświadczeń nauczycieli oraz naukowców pracujących poza granicami Polski. Ważnym aspektem przedsięwzięcia będzie także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki. 

Kongres będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. W programie przewidziano m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne oraz szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz - rozwoju nauki polskiej za granicą, popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie. 

Głównym organizatorem kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wydarzenie współorganizują: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda.

Do udziału w Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą zapraszamy osoby działające na rzecz edukacji oraz nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski, w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w języku polskim, stypendystów i lektorów. 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacji do 14 maja 2023 roku oraz wpłata 200 zł. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w Kongresie zostaną przesłane do 19 maja.

Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://forms.orpeg.pl/index.php/797213?lang=pl

Information

Application deadline for participants:
14.05.2023
Fee:
200 zł
Added on:
14 April 2023; 21:21 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
14 April 2023; 21:21 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.