Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.05.2022 - 21.05.2022
Added on: 18.05.2022

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje - metodologie - działania

Type of the event:
Congress
City or town:
Kraków
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors, Others, Translators

Pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa stawia sobie za cel uwidocznienie i docenienie aktywności polskich środowisk przekładoznawczych. Kongres będzie okazją do spotkania badaczy przekładu reprezentujących różne dyscypliny i szkoły z ośrodków naukowych całego kraju. Pozwoli na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy, odnalezienie nowych obszarów i możliwości wspólnego działania oraz międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej konsolidacji, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej konkurencyjności. (Z informacji Organizatorów).

W ramach Kongresu przewidziano wykłady plenarne, sesje referatów, a także dyskusje plenarne poświęcone istotnym problemom polskiego przekładoznawstwa, w tym rozwojowi kadr i kształceniu doktorantów

Program Kongresu może ulec drobnym modyfikacjom.

Information

Added on:
18 May 2022; 13:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 May 2022; 13:02 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.