Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.06.2019 - 04.06.2019
Added on: 21.03.2019

International Conference on Electronic Publishing (ElPub) 2019 "Academic Publishing and Digital Bibliodiversity" / Conférence ELPUB 2019: bibliodiversité et publication de livres numérique

Type of the event:
Conference

In 2019, the Electronic Publishing conference will expand your horizons and perceptions! Taking as an inspirational starting point the concept of bibliodiversity, a term coined by Chilean publishers in the 1990s, the forum will revisit its definition and explore what it means today. Being organised five years after the adoption of the International Declaration of Independent Publishers to Promote and Strengthen Bibliodiversity Together, supported in 2014 by 400 publishers from 45 countries, the conference aims to bring together the enquiring academic, professional and publishing industry minds keen to explore the ever evolving nature of the knowledge transmission within human societies.

CONFERENCE PROGRAMME – 3 JUNE

elpub2019-conference-programme-3-june-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE PROGRAMME – 4 JUNE

elpub2019-conference-programme-4-june.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELPUB 2019 Committees

Conference Co-Chairs

Milena Dobreva, UCL
Pierre Mounier, Open Edition / OPERAS

Local Organizing Committee

Christine Berthaud, CNRS, CCSD
Suzanne Dumouchel, CNRS, Huma-Num
Nathalie Fargier, Université de Lyon, Persée
Pierre Mounier, EHESS, Open Edition / OPERAS
Laurent Romary, INRIA

Executive Committee

Ana Alice Baptista, University of Minho, Portugal
Leslie Chan, University of Toronto, Canada
Sely Costa, University of Brasilia, Brazil
Jan Engelen, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Peter Linde, Blekinge Institute of Technology, Sweden
Fernando Loizides, University of Wolverhampton, UK
Panayiota Polydoratou, Alexander Technological Education Institute of Thessaloniki, Greece
Birgit Schmidt, University of Göttingen, Germany
Yasar Tonta, Hacettepe University, Turkey

Information

Address:
Palais du Pharo, France
Application deadline for participants:
26.05.2019

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.