Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.10.2023 - 07.10.2023
Added on: 16.07.2023

Jan Józef Szczepański (1919–2003) – pisarz na czas nie-pokoju / Konferencja z okazji dwudziestej rocznicy śmierci pisarza

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

20 lutego 2023 roku minęło dwadzieścia lat od śmierci Jana Józefa Szczepańskiego. Jego dzieło stanowi istotny punkt na mapie polskiej literatury XX wieku i od lat jest przedmiotem badań, ale ostatnia poświęcona mu monografia ukazała się dwie dekady temu. To duże zaniedbanie, gdyż w ostatnich latach jego mądre pisarstwo – opisujące porażenie wojenną przemocą i niepewność ludzkich wyborów - nabrało dramatycznej aktualności. Co Szczepański może dziś powiedzieć o świecie, o nas samych, w czasie nie-pokoju, w jakim przyszło nam żyć? Czy jego dzieło odpowiada na nurtujące nas obecnie pytania? Czy pozwala lepiej rozeznać się w „międzyepoce”, jak bywa nazywany historyczny moment, w którym żyjemy? 

Konferencję rozpoczniemy od dwudniowych obrad w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego (5-6 października).  Szczególnym zwieńczeniem i podsumowaniem będzie wspólny wyjazd uczestników konferencji do dworu w podkrakowskich Goszycach (7 października), który zwłaszcza pod koniec wojny odegrał ważną rolę nie tylko w życiu autora Końca legendy, ale także Czesława Miłosza i Jerzego Turowicza.

Do końca lipca jest jeszcze możliwość wysyłania propozycji referatów. Prosimy o przesłanie tytułu wystąpienia wraz z krótkim abstraktem (około 800 znaków) na adres: jan1.zieba@uj.edu.pl.

Program wydarzenia:


Proponujemy do namysłu następujące tematy: 

- pisarz o doświadczeniu wojennym i porażeniu złem, 

- krytyczny i etyczny patriotyzm w twórczości Szczepańskiego (proponujemy, by uwzględnić zapisy z ostatniego tomu Dziennika, w którym pisarz dzieli się swym niepokojem związanym z odradzaniem się po 1989 roku radykalnej, ksenofobicznej prawicy), 

- Szczepański jako obserwator i diagnosta nowoczesności, 

- twórczość Szczepańskiego w perspektywie ekokrytycznej, 

- podróże Jana Józefa Szczepańskiego i zapisane przez niego wizerunki Innego, 

-  wyzwania wielokulturowości w pisarstwie Szczepańskiego,

- twórczość pisarza wobec postkolonializmu,

- Jana Józef Szczepański wobec „polskiej szkoły reportażu”.

Przewidujemy prezentację dworu przez gospodarzy tego miejsca, Martę i Michała Smoczyńskich oraz dyskusję panelową o aktualności dzieła Jana Józefa Szczepańskiego.

Szczegółowe informacje przekażemy tym z Państwa, którzy zadeklarują swój udział. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 złotych, która zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów organizacji wydarzenia (obsługa techniczna, transport do Goszyc, obiady i poczęstunki).


Komitet organizacyjny:

dr hab. Łukasz Tischner, prof. UJ

dr Jan Zięba (sekretarz konferencji)

mgr Anna Spiechowicz

 

Komitet Honorowy:

JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel

prof. dr hab. Aleksander Fiut

prof. dr hab. Anna Krasnowolska

prof. dr hab. Wojciech Ligęza

Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk

Michał Szczepański

Information

Application deadline for speakers:
31.07.2023
Fee:
400 zł
Added on:
16 July 2023; 15:53 (Mariola Wilczak)
Edited on:
16 July 2023; 15:53 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.