Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 22.11.2018
Added on: 15.06.2018

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym / Krajowa Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Celem konferencji organizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Włoskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli środowiska językoznawców (neofilologów i polonistów), tłumaczy, wykładowców, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tematyką języków specjalistycznych.

Tematem konferencji jest szeroko rozumiane zagadnienie języków specjalistycznych w ujęciu diachronicznym i synchronicznym.

Organizatorzy zapraszają do składania propozycji dwudziestominutowych referatów w niżej wymienionych obszarach:

  • definicje, klasyfikacje, odmiany języków specjalistycznych;
  • badania komparatywne w obrębie poszczególnych języków specjalistycznych i języka ogólnego;
  • badania porównawcze dotyczące terminologii specjalistycznej w różnych językach;
  • badania korpusowe, analiza dyskursu;
  • translatoryka specjalistyczna: problemy związane z terminologią specjalistyczną, błędy w przekładzie;
  • kulturowe i społeczne aspekty języków specjalistycznych.

Konferencja będzie się odbywać bez podziału na sekcje językowe, dlatego wystąpienia powinny być wygłoszone w języku polskim.

Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy: konferencjakrakow2018@wp.pl

Ważne terminy:

10. 07. 2018 – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

20. 07. 2018 – informacja o przyjęciu referatu

10. 09. 2018 – ostateczny termin dokonywania wpłat

10. 12. 2018 – ostateczny termin nadsyłania artykułów do druku

Po konferencji przewidywana jest publikacja referatów w monografii wieloautorskiej.

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, dojazd (w obie strony w dniu konferencji) do miejsca obrad oddalonego od Krakowa o 20 km oraz publikację artykułów. Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość zakwaterowania w miejscu obrad, tj. w Centrum Konferencyjnym „Kasztel Kajasówka” w Rybnej.
Więcej informacji na stronie: http://kajasowka.com.pl/.
Osoby, które zdecydują się na nocleg w Rybnej proszone są o zgłoszenie tej informacji organizatorom.

Kontakt do organizatorów: konferencjakrakow2018@wp.pl

Information

Address:
Kasztel „Kajasówka”, ul. Krakowska 21, 32-061 Rybna (koło Krakowa)
Application deadline for speakers:
10.07.2018
Fee:
280 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.