Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.11.2020 - 15.11.2020
Added on: 13.09.2020

Katastrofa, tragedia, trauma / ogólnopolska konferencja naukowa – online

Choć rok 2020 opisuje się i odbiera jako najgorszy – przynajmniej w obrębie tej historii, której doświadczyliśmy indywidualnie, to jednak wszelkiego rodzaju kataklizmy, katastrofy, epidemie, tragedie wstrząsały społecznościami w całych dziejach ludzkości. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób w obecnej świadomości funkcjonuje kwestia doświadczania klęsk czy nieszczęść, warto byłoby popatrzeć na to z nieco poszerzonej perspektywy rozmaitych dziedzin, a więc ujęć historycznych, socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych, literaturoznawczych, filozoficznych, kulturowych etc. Przy tym pamiętać trzeba, że wydarzenie traumatyczne dezintegruje osobowość człowieka, a ze znajomego obrazu rzeczywistości tworzy obraz wypaczony, wrogi, którego symbole zmieniają swoje znaczenie i siłę wyrazu. (zaproszenie Organizatorów)

Organizatorzy zapraszają zatem do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

 • katastrofy w kulturze i sztuce (literatura, sztuki plastyczne, film, komiks, serial, gry wideo etc.);
 • kryzys historii;
 • relacje historyczne;
 • cywilizacja a katastrofa; kryzys cywilizacji;
 • społeczne wymiary katastrof, tragedii, traumy;
 • aspekty psychologiczne;
 • aspekty socjologiczne;
 • ekonomia wobec wydarzeń o charakterze katastroficznym;
 • media i social media wobec katastrof, tragedii, przepracowania traumy;
 • traumy jednostkowe i zbiorowe;
 • definicje traumy;
 • epidemie, pandemie, zarazy;
 • trauma historyczna;
 • katastrofy naturalne i wypadki;
 • traumatogenność zbrodni i wiktymologia; przemoc;
 • utrata, śmierć, żałoba, cierpienie;
 • dyskursy religijne i filozoficzne;
 • katastrofy ekologiczne;
 • kryzysy władzy;
 • konflikty zbrojne.

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ktt.konferencja@gmail.com mija 25 października 2020 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN.

Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.


Zaświadczenia o udziale będą przesyłane w formie skanu, a jeśli uczestnicy będą sobie tego życzyli, zostaną przesłane pocztą tradycyjną na wskazane przez nich adresy. Faktury zostaną dostarczone w formie elektronicznej.  

Platforma, na której odbędą się obrady jest bardzo przyjazna w obsłudze, a organizatorzy będą służyć wszelką pomocą. Zawczasu także prześlą wszystkim prelegentom szczegółowe instrukcje.  

Organizatorzy:

 • dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
 • dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
25.10.2020
Application deadline for participants:
25.10.2020
Fee:
140 zł

See also

13.09.2020

Bieda, niedostatek, ubóstwo / ogólnopolska konferencja naukowa – online

Niedostatek, bieda, ubóstwo dotykają wielu jednostek, zbiorowości i społeczeństw, stanowiąc nie tylko świadectwo niewydolności systemowej, ale przede wszystkim ogromny dramat jednostek (niekiedy całych pokoleń). W każdej kulturze i cywilizacji pojęcia te oznaczają zupełnie inne aspekty i jednoznaczne wskazanie definicji biedy wydaje się dość zrelatywizowane, zwłaszcza że obejmuje całe spektrum zjawisk powiązanych czy wynikających zeń. (zaproszenie Organizatorów)

20.02.2020

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne". Edycja I: "Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia"

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).

21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

28.11.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.