Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 14.11.2020 - 15.11.2020
Added on: 13.09.2020

Katastrofa, tragedia, trauma / ogólnopolska konferencja naukowa – online

Choć rok 2020 opisuje się i odbiera jako najgorszy – przynajmniej w obrębie tej historii, której doświadczyliśmy indywidualnie, to jednak wszelkiego rodzaju kataklizmy, katastrofy, epidemie, tragedie wstrząsały społecznościami w całych dziejach ludzkości. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób w obecnej świadomości funkcjonuje kwestia doświadczania klęsk czy nieszczęść, warto byłoby popatrzeć na to z nieco poszerzonej perspektywy rozmaitych dziedzin, a więc ujęć historycznych, socjologicznych, psychologicznych, antropologicznych, literaturoznawczych, filozoficznych, kulturowych etc. Przy tym pamiętać trzeba, że wydarzenie traumatyczne dezintegruje osobowość człowieka, a ze znajomego obrazu rzeczywistości tworzy obraz wypaczony, wrogi, którego symbole zmieniają swoje znaczenie i siłę wyrazu. (zaproszenie Organizatorów)

Organizatorzy zapraszają zatem do podjęcia rozważań dotyczących m.in.:

 • katastrofy w kulturze i sztuce (literatura, sztuki plastyczne, film, komiks, serial, gry wideo etc.);
 • kryzys historii;
 • relacje historyczne;
 • cywilizacja a katastrofa; kryzys cywilizacji;
 • społeczne wymiary katastrof, tragedii, traumy;
 • aspekty psychologiczne;
 • aspekty socjologiczne;
 • ekonomia wobec wydarzeń o charakterze katastroficznym;
 • media i social media wobec katastrof, tragedii, przepracowania traumy;
 • traumy jednostkowe i zbiorowe;
 • definicje traumy;
 • epidemie, pandemie, zarazy;
 • trauma historyczna;
 • katastrofy naturalne i wypadki;
 • traumatogenność zbrodni i wiktymologia; przemoc;
 • utrata, śmierć, żałoba, cierpienie;
 • dyskursy religijne i filozoficzne;
 • katastrofy ekologiczne;
 • kryzysy władzy;
 • konflikty zbrojne.

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ktt.konferencja@gmail.com mija 25 października 2020 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN.

Po konferencji, organizatorzy przewidują – w zależności od liczby zainteresowanych – wydanie publikacji w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru monograficznego czasopisma naukowego.


Zaświadczenia o udziale będą przesyłane w formie skanu, a jeśli uczestnicy będą sobie tego życzyli, zostaną przesłane pocztą tradycyjną na wskazane przez nich adresy. Faktury zostaną dostarczone w formie elektronicznej.  

Platforma, na której odbędą się obrady jest bardzo przyjazna w obsłudze, a organizatorzy będą służyć wszelką pomocą. Zawczasu także prześlą wszystkim prelegentom szczegółowe instrukcje.  

Organizatorzy:

 • dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
 • dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
25.10.2020
Application deadline for participants:
25.10.2020
Fee:
140 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.