Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.06.2024 g.09:00 - 05.06.2024 g.17:00
Added on: 17.05.2024

Kolokwia staropolskie 2024: Gościnność w literaturze - gościnność literatury

Type of the event:
Conference
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Teachers, Doctors

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN oraz Katedra Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej konferencji naukowej z cyklu "Kolokwia staropolskie". Tegoroczne sympozjum na temat "Gościnność w literaturze - gościnność literatury" nawiązuje do jednego z najgłębiej zakorzenionych polskich autostereotypów, jakim jest przekonanie o naszej odwiecznej gościnności, którą postrzegamy jako trwały element rodzimej tożsamości i tradycji kulturowej. Celem konferencji jest pogłębienie refleksji nad historyczną wartością owego autostereotypu oraz złożonością i ambiwalencją „staropolskiej gościnności” - przede wszystkim na podstawie różnych form piśmiennictwa epok dawnych.

Konferencja odbędzie się w dniach 3–5 czerwca 2024 roku w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej 94. Sympozjum zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka II” (KONF/SP/0169/2023/01).

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN oraz Katedra Historii Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do uczestnictwa w kolejnej konferencji z cyklu „Kolokwia staropolskie”: Gościnność w literaturze – gościnność literatury. 

Inspiracji do podjęcia tego tematu dostarczyły zarówno wydarzenia ostatnich lat i miesięcy - doświadczenie wojny za naszą wschodnią granicą i dramat uchodźczy postawiły przed nami wyzwanie solidarności, ale też gościnności wobec przybyszów - jak i współczesne badania socjologiczne, którte wykazują, że jednym z najgłębiej zakorzenionych polskich autostereotypów jest przekonanie o naszej odwiecznej gościnności. W sytuacji jednak, gdy przedstawiciele nauk społecznych coraz chętniej zajmują się kulturą i etyką współczesnej polskiej gościnności, celem tegorocznych "Kolokwiów staropolskich" jest pogłębienie refleksji nad historyczną wartością owego autostereotypu oraz złożonością i ambiwalencjami „staropolskiej gościnności”. Zapraszamy zatem do naukowego dyskursu na ten temat, kierując  uwagę przede wszystkim w stronę literatury. Pragniemy, aby to, co implikowane przez formy literackie, poniekąd weryfikowało to, co tematyzowane, a gościnność w naszej wspólnej refleksji okazała się kategorią zniuansowaną i wielowymiarową. 

Konferencja odbędzie się w dniach 3–5 czerwca 2024 roku w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym przy ul. Puławskiej 94. Sympozjum zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka II” (KONF/SP/0169/2023/01).

Information

Added on:
17 May 2024; 09:52 (Wiesław Pawlak)
Edited on:
17 May 2024; 10:04 (Wiesław Pawlak)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.