Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.04.2018 - 15.04.2018
Added on: 11.01.2018

Literatura a rzeźba - konferencja

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Zespołem Badawczym LitLinAl w Instytucie Filologii  Angielskiej i Germańskiej Uniwersytetu w Santiago de Compostela oraz Sekcją Germanistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych i Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Wuppertalu serdecznie zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji "Literatura a rzeźba", organizowanej w ramach międzyuczelnianego projektu badawczego Literatura – Konteksty. Konferencja odbędzie się w dniach 14–15 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

Projekt Literatura – Konteksty został zainaugurowany w roku 2016 – szczególnym zarówno dla  Uniwersytetu Warszawskiego, świętującego wówczas 200-lecie istnienia, jak i Uniwersytetu Pedagogicznego, obchodzącego jubileusz 70-lecia. Celem przedsięwzięcia jest stymulowanie pogłębionych studiów nad wzajemnymi relacjami między literaturą a wszelkimi innymi dziedzinami nauki i sztuki, głównie poprzez organizację interdyscyplinarnych konferencji oraz publikację serii wydawniczej dotyczącej tych zagadnień. Dwoistość perspektywy badawczej przedsięwzięcia, integrującej lub przynajmniej zestawiającej spojrzenie właściwe literaturoznawstwu i – każdorazowo – optykę wybranej domeny szeroko pojętej kultury, służyć ma sformułowaniu nowych zakresów naukowej eksploracji, usytuowanych nierzadko w „strefie niczyjej”. Pierwszy cykl konferencji dotyczy powiązań literatury i sztuk pięknych.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie na zależnościach oraz analogiach między literaturą a rzeźbą. Do zagadnień, na które organizatorzy chcieliby zwrócić szczególną uwagę, należą m.in.:

  • ekfrazy poświęcone dziełom rzeźbiarskim,
  • rzeźba jako temat i motyw literacki,
  • dzieła literackie inspirowane rzeźbą,
  • dzieła rzeźbiarskie inspirowane literaturą,
  • narracyjność w rzeźbie,
  • plastyczność w literaturze,
  • teoria rzeźby a teoria literatury. 


Języki konferencji: polski i niemiecki. Opłata konferencyjna: 400 zł. Obejmuje koszty organizacji konferencji (catering, materiały konferencyjne). Koszty dojazdu oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub jednostki delegujące. Czas wystąpień: do 20 min.

Publikacja: Teksty, zredagowane zgodnie ze wskazówkami wydawniczymi i nieprzekraczające objętości 30.000 znaków (ze spacjami), zostaną opublikowane po pozytywnej opinii redaktorów i recenzentów. 

Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i abstraktu wystąpienia na adres mailowy: literatura-rzezba@wp.pl lub literatur-skulptur@wp.pl. Formularz jest dostępny na stronie internetowej: www.literatura-konteksty.uw.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2018 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 31 stycznia 2018 roku.

W imieniu organizatorów
dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (UW)
dr Tomasz Szybisty (UP Kraków)

Information

Application deadline for speakers:
15.01.2018
Application deadline for participants:
15.01.2018
Fee:
400 zł
Added on:
11 January 2018; 15:53 (Janusz Waligóra)
Edited on:
15 January 2018; 22:38 (Olga )

See also

11.03.2018

Intymistyka a edytorstwo

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Intymistyka a edytorstwo", która odbędzie się 15-16 listopada 2018 roku w Toruniu.

20.02.2021

Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – Język – Historia / Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”. Edycja I

Na konferencję zapraszają Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Wwydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja). Konferencja odbędzie się 8 maja (sobota) 2021 roku w Białymstoku w formule sesji online.

30.05.2017

Wino w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają​ na ogólnopolską konferencję naukową WINO W LITERATURZE I KULTURZE.

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.