Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.11.2023 - 23.11.2023
Added on: 01.07.2023

Naborowski. Poeta - tłumacz - epistolograf - uczestnik wielkiej historii. W czterysta pięćdziesiątą rocznicę urodzin

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Badań Literackich PAN i Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na konferencję Naborowski. Poeta - tłumacz - epistolograf - uczestnik wielkiej historii. W czterysta pięćdziesiątą rocznicę urodzin, która odbędzie się 23 listopada 2023 roku.

Cabinet of Curiosities, 1690s, Domenico_Remps

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 Otwarcie konferencji

10.15 Krzysztof Mrowcewicz (IBL PAN), Naborowski – warsztatowo, ale bona fide

10.40 Magdalena Górska (IBL PAN), Impresa Daniela Naborowskiego – kontekst teoretyczny

11.00 Ewa Rot-Buga (IBL PAN), W bedłkę obrócony. Kilka uwag o utworze „Dafnis świętojański z roku 1611”

11.20 Faustyna Białous (UW) „Poetyckie geometrie” Daniela Naborowskiego

11.40 Dyskusja

12.10 Przerwa

12.30 Alicja Bielak (IFiS PAN), „My, błędni rycerze” – korespondencja Daniela Naborowskiego z Thomasem Morayem

12.50 Jan Błoński (EIU), Daniel Naborowski – obserwator i uczestnik życia społecznego

13.00 Dyskusja

13.30 Zamknięcie konferencjiPoeta i tłumacz

Daniel Naborowski, być może najbardziej „europejski” spośród poetów polskiego baroku, wciąż jeszcze uważany jest za  twórcę „drugiego planu”, którego historia skazała na pozostanie w cieniu takich indywidualności, jak choćby Jan Andrzej Morsztyn. Wynika to po części ze szczupłości jego literackiego dorobku, po części z utrwalonych badawczych stereotypów (poeta dworski, poeta protestancki). Konieczna wydaje się więc próba ponownego odczytania jego twórczości, uwzględniająca nowe ustalenia i hipotezy oraz całokształt działalności poety. Niemniej paląca jest potrzeba dyskusji nad kanonem jego wierszy, dyskusyjnym i często wzbudzającym wątpliwości badaczy. Mamy nadzieję, że proponowana siatka problemów zostanie rozszerzona przez uczestników konferencji:

 • Naborowski wobec polskiej i europejskiej tradycji literackiej
 • Naborowski a estetyka i narzędzia poetyckie awangardy literackiej przełomu XVI i XVII wieku
 • Metody i strategie translatorskie Naborowskiego wobec źródeł jego parafraz i tłumaczeń (m.in. Jean Passerat, Petrarka, Honorat de Porchères Laugier)
 • Między literaturą publiczną i prywatną  – kręgi odbiorcze poezji Naborowskiego (sieci intelektualne, dworskie, patronackie, przyjacielskie i inne)
 • Obieg rękopiśmienny – czytelnicy, kopiści i właściciele odpisów utworów Naborowskiego
 • Naborowski poetów polskich XX i XXI wieku (kanon, reinterpretacje, legenda literacka)

Epistolograf 

Epistolografia nowożytna umożliwia wgląd zarówno w dawne struktury władzy, związki patronackie, klientalne, jak i w zjawiska bardziej ulotne, takie jak nieformalne relacje i  zależności. Na jej podstawie można stwierdzić,  co autor uznał za stosowne i warte przekazania ze względu na potrzeby i zainteresowania adresata. Wiadomo, że Naborowski zostawił po sobie dużo listów pisanych nie tylko do książąt Radziwiłłów, ale także uczonych i poetów z całej Europy. Większość zachowanej korespondencji poety znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. W związku z przygotowywaną obecnie edycją listów Naborowskiego (w ramach projektu…..) prowadzone są poszukiwania i kwerendy w archiwach europejskich, co daje nadzieję na odkrycie nieznanych dotąd materiałów. Warto więc  pogłębić refleksję nad sztuką epistolograficzną Naborowskiego, którą należy uznać za integralną część jego twórczości. 

 • Jakie strategie retoryczne przyjmuje poeta? 
 • Czy jego listy mają charakter wyłącznie informacyjny, czy również literacki?
 • Jaki jest stosunek między uczestnikami korespondencji (panem i sługą)? 
 • Jakie pokłady erudycji ujawniają listy poety? 
 • Jak należy ocenić jego aktywność na tle działalności innych agentów Radziwiłłowskich?

Uczestnik Wielkiej Historii

Życie agenta dyplomatycznego wiązało się z podróżami, które stanowiły nie tylko wyzwanie logistyczne, lecz także wymagały rozpoznania kultur, tradycji i obyczajów obowiązujących w różnych regionach Europy,  w różnych środowiskach i na różnych dworach. W ostatnich latach wzrosło wśród badaczy zainteresowanie historią dyplomacji, listy Naborowskiego mogą więc być  dla nich szczególnie cennym materiałem.  Poeta uczestniczył bowiem w ważnych wydarzeniach zarówno w skali ówczesnej Rzeczypospolitej, jak i Europy. Jako agent polityczny Radziwiłłów spotykał się z najważniejszymi graczami ówczesnej polityki, posłował na dwory królewskie i książęce. Podczas swoich misji brał na przykład udział w realizacji planów dynastycznych i na bieżąco komentował wydarzenia Wojny Trzydziestoletniej.

 • Jaka była rola Naborowskiego w kreowaniu polityki?
 • Jak poeta postrzegał wydarzenia polityczne, w których uczestniczył?
 • Jakie strategie stosował, żeby je opisać?
 • Jak odnosił się do ważnych politycznie postaci, z którymi miał okazje się spotykać?  
 • Do jakich sieci osobowych włączyła Naborowskiego jego działalność dyplomatyczna?
 • Jak nawiązywał kontakty i jak potem  oraz do czego je wykorzystywał?

Na zgłoszenia i abstrakty referatów oczekujemy do końca października 2023 roku.

Przewidywana jest publikacja pokonferencyjna w Wydawnictwie IBL PAN.

Wpisowe, przeznaczone na publikację oraz obsługę techniczną konferencji, wynosi 100 zł.

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala im. Adama Mickiewicza (144), Warszawa
Application deadline for speakers:
31.10.2023
Fee:
100 zł
Added on:
1 July 2023; 22:47 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 November 2023; 13:51 (Mariola Wilczak)

See also

07.10.2023

„Nic tego jest przyczyną". Nihilizm Daniela Naborowskiego na tle międzynarodowych dyskusji intelektualnych epoki / wykład z cyklu "Rzeczpospolita otwarta"

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zaprasza na wykład Piotra Sadzika "Nic tego jest przyczyną". Nihilizm Daniela Naborowskiego na tle międzynarodowych dyskusji intelektualnych epoki, który odbędzie się 12 października o godz. 18:00.

12.03.2023

Spotkanie poświęcone książce „Burza i zwierciadło” Krzysztofa Mrowcewicza

16 marca o godzinie 18 odbędzie się spotkanie wokół książki Burza i zwierciadło Krzysztofa Mrowcewicza. Gośćmi będą autor oraz Aleksander Nawarecki. Fragmenty książki przeczyta Wojciech Malajkat.

07.04.2018

Tarnowskie Spotkania z Herbertem

Rok 2018 Sejm RP ustanowił Rokiem Zbigniewa Herberta. Z tej okazji Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z Zakładem Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie organizuje Tarnowskie Spotkania z Herbertem.

30.03.2016

Nagość w obiektywie nauk / Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

Celem konferencji jest konfrontacja rożnych sposobów rozumienia i konceptualizowania nagości. Interesuje nas nie tylko to, w jaki sposób nagość jest badana i pojmowana w konkretnych dyscyplinach naukowych, ale również to, w jaki sposób reprezentuje się ją w poszczególnych tekstach kultury. Jesteśmy otwarci zarówno na teoretyczne próby ujmowania nagości, jak i propozycje jej analizy i interpretacji w danym kontekście.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.