Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.10.2023 g.18:00
Added on: 07.10.2023

„Nic tego jest przyczyną". Nihilizm Daniela Naborowskiego na tle międzynarodowych dyskusji intelektualnych epoki / wykład z cyklu "Rzeczpospolita otwarta"

Type of the event:
Lecture
City or town:
Warszawa

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zaprasza na wykład Piotra Sadzika "Nic tego jest przyczyną". Nihilizm Daniela Naborowskiego na tle międzynarodowych dyskusji intelektualnych epoki, który odbędzie się 12 października o godz. 18:00.

Robert Fludd, „Nicość (Et sic in infinitum)” z: „Utriusque Cosmi”, 1617 (z materiałów promocyjnych Organizatora)

W swoim wystąpieniu Piotr Sadzik przyjrzy się bliżej związkom twórczości Daniela Naborowskiego z dwoma prądami intelektualnymi: tradycją poezji adoksograficznej, a zwłaszcza z nurtem „pochwał Niczego”. Zwornikiem dla obydwu okazał się tu krąg francuskiej literatury dworskiej (Honorat de Porchères Laugier, Jean Passerat), z którego, jak wiemy to już dziś, Naborowski czerpał inspiracje. Wykładowca postara się dowieść, że wiersz Kalendy styczniowe stanowi jedyny polski i jeden z nielicznych zachowanych głosów w efemerycznej, ale niezwykle intensywnej wymianie myśli, podjętej przez europejskich intelektualistów pierwszych dekad XVII wieku, wymianie krążącej wokół kategorii „Niczego”.

Piotr Sadzik wykładowca na Wydziale Polonistyki UW, jako krytyk literacki związany z „Dwutygodnikiem”; zajmuje się filozofią literatury. Juror Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. Autor książki Regiony pojedynczych herezji. Marańskie wyjścia w prozie polskiej XX wieku (nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia 2023 w kategorii „Esej”). Współredaktor m.in. Widm Derridy (wraz z Agatą Bielik-Robson). Przygotowuje książkę o stanach wyjątkowych w pisarstwie Witolda Gombrowicza.


Wykład jest szóstym z cyklu wykładów oraz spotkań popularnonaukowych „Rzeczpospolita otwarta”, dotyczących literatury i kultury staropolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu jej otwartości, hybrydyczności i ciągłego dialogu z tradycjami kulturowymi innych krajów europejskich.

Wiek XVI i XVII prezentowany jest w kontekście sarmackości Rzeczypospolitej i kształtowania się tożsamości narodowej w oparciu o historię własnego rodu oraz wiarę w mityczne początki państwa. Z kolei 2 połowa XVIII wieku w Polsce to czas intelektualnego ożywienia mającego prowadzić do głębokich zmian w świadomości i kształcie ówczesnego społeczeństwa. To wtedy buduje się coraz większa świadomość państwowa, obejmująca pod pojęciem Narodu nie tylko stan szlachecki ale również najbardziej dyskryminowaną ale i najliczniejszą warstwę społeczną – mieszkańców wsi.

Proces budowania tożsamości był działaniem złożonym i składały się na niego działania publicystyczne, wpływ periodyków jak: „Monitor”, „Zabawy Przyjemne i pożyteczne”, literatura piękna (pierwsze polska powieść „Pan Podstoli”), spektakle teatralne czy architektura i wypełniające ją dzieła sztuki (np. Sala Rycerska na Zamku Królewskim). Za sprawą działających z królewskiej inicjatywy pisarzy i historyków, m.in.: Ignacego Krasickiego i Adama Naruszewicza po raz pierwszy, w sposób naukowy badana była historia Polski. Działania te miały pozwolić zrozumieć procesy, które doprowadziły do kolejnych rozbiorów ale również były poszukiwaniem dobrych wzorców postępowania.

Więcej informacji o programie i relacje z poprzednich spotkań - na stronie Muzeum Literatury: https://muzeumliteratury.pl/rzeczpospolita-otwarta/

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Information

Address:
Muzeum Literatury, Rynek Starego Miasta 20, Warszawa
Fee:
bez opłat
Added on:
7 October 2023; 18:59 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 October 2023; 19:08 (Mariola Wilczak)

See also

01.07.2023

Naborowski. Poeta - tłumacz - epistolograf - uczestnik wielkiej historii. W czterysta pięćdziesiątą rocznicę urodzin

Instytut Badań Literackich PAN i Instytut Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na konferencję Naborowski. Poeta - tłumacz - epistolograf - uczestnik wielkiej historii. W czterysta pięćdziesiątą rocznicę urodzin, która odbędzie się 23 listopada 2023 roku.

12.03.2023

Spotkanie poświęcone książce „Burza i zwierciadło” Krzysztofa Mrowcewicza

16 marca o godzinie 18 odbędzie się spotkanie wokół książki Burza i zwierciadło Krzysztofa Mrowcewicza. Gośćmi będą autor oraz Aleksander Nawarecki. Fragmenty książki przeczyta Wojciech Malajkat.

12.01.2021

„Ogród, miasto, język”. Sympozjum z okazji 65. urodzin Artura Daniela Liskowackiego

Zapraszamy na konferencję naukową pod tytułem Ogród, miasto, język. Sympozjum z okazji 65. urodzin Artura Daniela Liskowackiego, która odbędzie się w dniach 14–15 stycznia 2021 roku. W trakcie wydarzenia zaplanowano dyskusję panelową „Terytoria ADL”, którą poprowadzi prof. dr hab Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki. Organizatorem sympozjum jest Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego

10.05.2017

Dialog ze zmarłym i powab archiwum. Stanisław Lem / Wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty dr Agnieszki Gajewskiej (UAM) pt. "Dialog ze zmarłym i powab archiwum. Niekompletna biografia Stanisława Lema", który odbędzie się 10.05 (środa) o godz. 11:30 w sali 206 na Wydziale Filologicznym w Katowicach. Wykład organizują Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego oraz Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Filologicznego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.