Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.06.2024 - 28.06.2024
Added on: 21.04.2024

Nowe migracje, nowe narracje. Współczesne doświadczenie migracji: wzory-strategie-konteksty

Wiek XXI określany jest przez badaczki i badaczy wiekiem migracji. Jako że procesy migracyjne uchodzą za jeden z najpotężniejszych czynników zmian społecznych, dyskusja nad tym fenomenem nie traci na aktualności. Celem proponowanej konferencji jest poszerzenie zakresu teoretycznych i badawczych poszukiwań dotyczących tego zjawiska. W założeniu Autorek konferencja ma służyć refleksji nad nowymi znaczeniami i narracjami, jakie składają się na obraz tego, czym są migracje we współczesnym świecie i co może wchodzić w zakres tego zjawiska. W podejściu tym proponujemy spojrzeć na migracje szeroko, z różnych perspektyw, obejmując tym terminem nie tylko tradycyjne sposoby jego percepcji. Wyrażamy przekonanie, że konferencja będzie służyć nie tylko wymianie badawczych i teoretycznych doświadczeń, ale też że podjęte w jej ramach tematy stanowić będą swoistą zapowiedź kierunków, w jakim podążać mogą przyszłe badania.

Wydarzenie skierowane jest do badaczek i badaczy migracji i procesów z nią związanych, którzy widzą potrzebę „opowiedzenia” migracji na nowo. Widzimy wśród nich socjologów, psychologów, antropologów, historyków, muzealników oraz przedstawicielki i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (włączając nauki o sztuce, literaturze czy filmie), a także praktyków życia społecznego zaangażowanych w relacje z migrantami.

PROPONOWANE TEMATY DO DYSKUSJI

1. Migracja jako forma niezgody i buntu;

2. Migracje w wymiarze intrapsychicznym;

3. Migracja jako czynnik dyfuzji kulturowej;

4. Dywersyfikacja strumieni migracyjnych;

5. Doświadczenie migracji jako tworzywo artystyczne;

6. Migracja jako nowa strategia emerytalna;

7. Nowe kierunki migracji, nowe miejsca diaspor;

8. „Nowa etniczność” w warunkach społeczeństwa migracyjnego i (re)konstrukcji tożsamości.

Planujemy konferencję jako projekt otwarty i oczekujemy także innych tematów ukazujących migracje w nowym świetle i nowej perspektywie.

ORGANIZATORZY

  • Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, ul. Czarnowiejska 36, 30 – 054 Kraków, Budynek C-7,
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

KONTAKT

  • dr Łucja Kapralska lkapral@agh.edu.pl , tel. 502 640 663 Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, ul. Czarnowiejska 36, 30 – 054 Kraków, Budynek C-7, p. 5.25
  • dr Anna Fiń , annafin@interia.pl; anna.fin@up.krakow.pl 503049490 Instytut Socjologii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, pokój 304, 30-084 Kraków

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w terminie w 27–28 czerwca 2024 roku w Krakowie w kampusie Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, budynek C-7, ul. Czarnowiejska 36, 30 – 054 Kraków

OPŁATA KONFERENCYJNA

Opłata konferencyjna wynosi 650 zł , co pokrywa udział w konferencji, materiały konferencyjnie przerwy kawowe, lunch w dniach 27, 28 czerwca 2024, uroczystą kolację w dniu 27 VI, publikację pokonferencyjną. Należy jej dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu referatu.

TERMINARZ KONFERENCJI – WAŻNE TERMINY:

Rejestracja trwa do 21 kwietnia 2024 r. Informacja o przyjęciu zgłoszenia 30 kwietnia 2024 r. Termin opłaty: 5 czerwca 2024 r. Przesłanie informacji o ostatecznym programie - 20 czerwca 2024 r.

Formularz zgłoszenia: https://forms.office.com/e/nGzhrrwb37

Więcej informacji na stronie konferencji: https://wh.agh.edu.pl/konferencja-nowe-migracje-nowe-narracje-wspolczesne-doswiadczenie-migracji-wzory-strategie-konteksty/

Serdecznie zapraszamy do Krakowa, który w czasie naszej konferencji będzie gościł uczestników Festiwalu Kultury Żydowskiej, co może stanowić interesujące kulturowe tło dla naszych rozważań.

Organizatorki

Dr Anna Fiń IS UKEN

Dr Łucja Kapralska WH AG

(Informacja Organizatorów)

Information

Address:
Kampus Akademii Górniczo - Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, budynek C-7, ul. Czarnowiejska 36, Kraków
Application deadline for speakers:
21.04.2024
Fee:
650 zł
Added on:
21 April 2024; 21:51 (Mariola Wilczak)
Edited on:
21 April 2024; 21:51 (Mariola Wilczak)

See also

11.02.2017

Procesy migracyjne a transfer kultury. Konteksty polskie i niemieckie / nowa seria wykładów w ramach Klaus Zernack Colloquium

Seminarium Klaus Zernack Colloquium to seria odbywających się co miesiąc wykładów Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie (CBH PAN), której patronują prof. Michael G. Müller (Instytut Historii Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze), prof. Robert Traba (CBH PAN) oraz prof. Igor Kąkolewski (CBH PAN). Głównym celem seminarium jest stworzenie forum do wymiany doświadczeń i poglądów, dotyczących aktualnie realizowanych projektów badawczych między historykami oraz przedstawicielami pokrewnych dyscyplin naukowych.

11.02.2020

Historie wygnanych, przybyszów, obywateli świata. Doświadczenie migracji w świetle literatury dokumentu osobistego

Planowana konferencja jest drugim z cyklu ogólnopolskich spotkań poświęconych naukowej refleksji nad dokumentami osobistymi w perspektywie interdyscyplinarnej. Pierwsze, będące efektem międzywydziałowej współpracy przedstawicieli nauk historycznych, społecznych i humanistycznych, koncentrowało się na pamiętnikarstwie; tegoroczne – stanowi kontynuację tamtego przedsięwzięcia.

20.11.2015

Wykład dr hab. Beaty Halickiej, prof. UAM pt. Przymusowe migracje wczoraj i dziś. Problemy badawcze a wyzwania współczesności

Beata Halicka jest kulturoznawcą, profesorem w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach, a także profesorem gościnnym uniwersytetów w Calgary i Chicago. Wykłada historię kultury Europy Środkowo-Wschodniej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zajmuje się zagadnieniami migracji przymusowych w XX wieku, nacjonalizmem w Europie, stosunkami polsko-niemieckimi, problematyką tożsamości na pograniczach oraz kwestiami kultury i polityki pamięci.

13.06.2017

Edukacja wobec Migracji. Język - kultura - tożsamość

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.