Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.05.2016 g.16:00
Added on: 15.05.2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Stusińskiej

Type of the event:
Doctoral thesis defense
City or town:
Warszawa

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 24 maja 2016 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  EWY STUSIŃSKIEJ

tytuł rozprawy :

Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku
(na wybranych przykładach)

 

Promotor: Prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
z Uniwersytetu Warszawskiego

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Przemysław Czapliński
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
z Uniwersytetu Śląskiego

 

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, Gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW

Information

Added on:
15 May 2016; 13:53 (Piotr Kubiński)
Edited on:
22 October 2019; 09:18 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.