Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.06.2023 g.10:00
Added on: 14.06.2023

Ogólnopolska konferencja naukowa O języku, przez język, w języku z okazji jubileuszu 25-lecia tarnowskiej polonistyki

Type of the event:
Conference
City or town:
Tarnów
Target groups:
Students, Independent academics, Teachers, Educators

Katedra Filologii Polskiej zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową O języku, przez język, w języku, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r. w sali A 120 w budynku głównym Akademii Tarnowskiej.

Konferencja jest organizowana pod patronatem honorowym JM Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzaty Kołpy, prof. Uczelni – i w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia Akademii Tarnowskiej i tarnowskiej polonistyki.

Konferencja połączona jest z promocją książek Edukacja w języku – język w edukacji. Wybór pism Profesor Jadwigi Kowalikowej z lat 1992-2020, red. Małgorzata Pachowicz, Krystyna Choińska oraz Bogusław Dunaj, Kształtowanie się polskiego języka literackiego.

Information

Address:
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów
Fee:
bez opłat
Added on:
14 June 2023; 23:47 (Agnieszka Mocyk)
Edited on:
14 June 2023; 23:49 (Agnieszka Mocyk)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.