Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.10.2021 g.18:00
Added on: 26.10.2021

"Ostatni Piątek Miesiąca" - spotkanie z prof. Danutą Kępą-Figurą

Type of the event:
Lecture
City or town:
Olsztyn

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie online z cyklu „Ostatni Piątek Miesiąca”, który zgodnie i z radością współtworzą olsztyńska polonistyka i anglistyka z dużą pomocą Przyjaciół :). Temat: "Multimodalność zachowań komunikacyjnych zapośredniczonych internetowo".

Październikową odsłonę naszego cyklu wykładów online uświetni prof. Danuta Kępa-Figura z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która przedstawi wystąpienie na temat multimodalności zachowań komunikacyjnych zapośredniczonych internetowo. Zapraszamy w piątek 29 X o godzinie 18.00 na spotkanie za pośrednictwem platformy MSTeams. Wystarczy skorzystać z kodu dostępu do spotkania (bez instalowania aplikacji i logowania):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a38dee4345c1f44a28b6a83195b764dff%40thread.tacv2/1634471879233?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%22c26b261e-0a8c-44c0-877c-7c0101af2595%22%7d

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Added on:
26 October 2021; 13:58 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
26 October 2021; 13:58 (Piotr Bordzoł)

See also

24.11.2021

Wykład „O pewnym (nie)typowym przykładzie czarnego humoru w internecie – konstatacje i dylematy”

Zapraszamy na kolejne spotkanie online z cyklu „Ostatni Piątek Miesiąca”, który współtworzą olsztyńska polonistyka i anglistyka. Tym razem prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska przedstawi wystąpienie na temat „O pewnym (nie)typowym przykładzie czarnego humoru w internecie – konstatacje i dylematy”.

30.05.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" (wydarzenie towarzyszące konferencji "Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności")

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" - tym razem do Olsztyna. O "Biuletynie Polonistycznym" opowiedzą Mariola Wilczak i Przemysław Górecki. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12.40 (Aula Teatralna im. Profesora Bohdana Głuszczaka, parter, Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Będzie ono towarzyszyć ogólnopolskiej konferencji naukowej "Historia i formy kobiecego pisania w Polsce – od średniowiecza do współczesności".

05.06.2016

Festiwal Literacko-Artystyczny PRETEXTY: WOLIMIERZ

22 lipca (piątek)

29.11.2017

Biuletyn Polonistyczny ‒ platforma prezentacji i popularyzacji polonistycznego życia naukowego / spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Wilnie

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka", które odbędzie się na Uniwersytecie Wileńskim.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.