Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.12.2019 g.13:30
Added on: 21.11.2019

Premiera opowieści

Type of the event:
Meeting
City or town:
Olsztyn

Spotkanie z prof. dr. hab. Zbigniewem Chojnowskim w ramach Olsztyńskich Dni Literatury.

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM w Olsztynie

"Premiera opowieści" - spotkanie z prof. Zbigniewem Chojnowskim poprowadzi prof. Dariusz K. Szatrawski

Temat: "Aktorstwo. Z dziennika Wiktora Sulkowskiego"

Miejsce: "Ogród Zimowy" w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12B)

Czas: 4 grudnia 2019 r., godz. 13.30

Information

Address:
Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12B, 10-719 Olsztyn

See also

10.05.2016

Spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty"

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty", które odbędzie się 3 czerwca (w piątek) o godz. 16.45 w sali 17 gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

17.03.2017

Między ustami Junony a brzegiem pucharu trzymanego przez Ganimedesa. Elegia I 7, czyli w kwestii rzekomej heteronormy u Jana Kochanowskiego / referat dra Radosława Rusnaka

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN oraz Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej na Wydziale „Artes Liberales” UW, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”na Wydziale „Artes Liberales” UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu "Warszawskich Czwartków Staropolskich".

11.11.2019

Prelekcja prof. dra hab. Włodzimierza Boleckiego: "Poezja jako tekst kultury (casus Leśmiana)

Zapraszamy na mistrzowską prelekcję prof. W. Boleckiego na temat "poezji jako tekstu kultury (casus Leśmiana), która odbędzie się 14. 11. 2019 r. w Auli Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac NZS 1, sala 94, wstęp wolny.

02.12.2019

Łódzko-lubelskie spotkania językoznawców UŁ-UMCS

Serdecznie zapraszamy na łódzko-lubelskie spotkanie językoznawców UŁ-UMCS, które odbędzie się 5 grudnia 2019 r. na Wydziale Filologicznym UŁ o godz. 15.15 w auli A5.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.