Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.10.2021 g.11:30
Added on: 27.10.2021

Prof. Alina Nowicka-Jeżowa: Szlakiem czarnoleskiego poety i wędrownych Muz

Type of the event:
Lecture

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza do wysłuchania Prelekcji Mistrzowskiej o Janie Kochanowskim Pani prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej, jednej z najwybitniejszych znawczyń kultury i literatury staropolskiej.

fragment plakatu wydarzenia

Prelekcja będzie ogólnodostępna i transmitowana na platformie blackboard: 

https://eu.bbcollab.com/guest/6291f8cfb0df4fb39cfbcac5de05ea3b


Alina Nowicka-Jeżowa, profesor zw. Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka kultury i literatury epok dawnych, komparatystka. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, członek zw. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza, dr honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorka monografii: Madrygały staropolskie. Z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku, 1978; Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII w., 1992; Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, 1992; Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku 2000; Morsztyn e Marino. Un dialogo poetico dell´Europa Barocca, 2001; Barok polski między Europą i Sarmacją. Profile i zarysy całości 2011; Kochanowski. Dieci saggi, 2018; Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego, 2019; Kasper Miaskowski, Zbiór rytmów, 1995 [ed. crit.). Na Wydziale „Artes Liberales organizowała pracownie: „Humanizm polski. Dziedzictwo i współczesność”, „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą”; „Humanizm. Hermeneutyka wartości”. Zostały w nich opracowane wielotomowe syntezy: „Humanizm. Idee, nurty, paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej” oraz „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w Europie. Hermeneutyka wartości.”

Information

Added on:
27 October 2021; 19:19 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 October 2021; 19:20 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.