Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.01.2023 g.11:00
Added on: 20.01.2023

Prof. Anna Adamska (Uniwersytet w Utrechcie): Średniowieczne kopiarze – źródło na skrzyżowaniudyscyplin. Przypadek kopiarza opactwa Eynsham(Oxfordshire, Anglia) z XII–XIV w. / Seminarium Mediewistyczne

Type of the event:
Seminar

Textus et Cultura. Interdyscyplinarny Zespół Badań Mediewistycznych zaprasza na wykład prof. dr Anny Adamskiej z Uniwersytetu w Utrechcie, światowej sławy badaczki średniowiecznej piśmienności, pt. Średniowieczne kopiarze – źródło na skrzyżowaniu dyscyplin. Przypadek kopiarza opactwa Eynsham (Oxfordshire, Anglia) z XII–XIV w.

Wykład online odbędzie się w piątek 27 stycznia o godz. 11.

plakat Seminarium Mediewistycznego

Odsyłacz do adresu Google Meet spotkania znajduje się w załączonym plakacie.

Information

Added on:
20 January 2023; 22:03 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 January 2023; 22:03 (Mariola Wilczak)

See also

22.03.2021

Prof. UWr dr hab. Wojciech Mrozowicz: Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN), Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce (Instytut Historii Nauki PAN) oraz Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Zakład Historii Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej UAM) oraz Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej (Instytut Historii UJK) zapraszają na wspólne Spotkanie Mediewistyczne, które odbędzie się 26 marca 2021 roku o godz. 10. Odczyt na temat: Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.) wygłosi prof. UWr dr hab. Wojciech Mrozowicz.

15.04.2021

Warsztaty sermonistyczne I. Badania nad kaznodziejstwem średniowiecznym w Polsce. Przegląd tematów

Pierwsza edycja warsztatów ma na celu skonsolidowanie środowiska młodych badaczy i wydawców średniowiecznych tekstów. Będzie to okazja do poznania się oraz do dyskusji o problemach wydawniczych i interpretacyjnych. Zaproszeni goście wygłoszą wprowadzające w tematykę sermonistyki referaty. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań nad zbiorami lub pojedynczymi kazaniami średniowiecznymi, zarówno łacińskimi, jak i wernakularnymi (polskimi, czeskimi, niemieckimi).

11.01.2022

Prof. Jacek Soszyński (Instytut Historii Nauki PAN), "Renesans dwunastego wieku" Ch. H. Haskinsa w (prawie) sto lat po ukazaniu się książki / odczyt w ramach "Seminarium Mediewistycznego"

14 stycznia o godz. 10 Pan prof. Jacek Soszyński z Instytutu Historii Nauki PAN wygłosi referat pt. "Renesans dwunastego wieku Ch. H. Haskinsa w (prawie) sto lat po ukazaniu się książki".

15.04.2019

Wykłady prof. Kristiny Rutkovskiej (Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego):

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Lituanistów serdecznie zapraszają na wykłady Prof. Kristiny Rutkovskiej (Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego): wykład 1.  „Miejsce źródeł ludowych w językowym obrazie świata Litwinów”  wtorek 16.04.19, godz.14.00, sala 115; wykład 2.  „Językowo-kulturowa wizja ZIEMI na Litwie”   środa 17.04.19, godz.10.15, sala 147.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.