Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.12.2021 g.17:30 - 14.12.2021
Added on: 10.12.2021

Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie: "Archiwum Herberta"

Type of the event:
Lecture
City or town:
Szczecin
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Educators, Schoolchildren

Zapraszamy do uczestnictwa w siódmym wykładzie z cyklu "Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie", zatytułowanym "Archiwum Herberta", który odbędzie się we wtorek 14 grudnia 2021 o godz. 17.30 w Książnicy Pomorskiej w Szczcinie w  Sali im. prof. H. Markiewicza, a dodatkowo będzie transmitowany na stronie facebook.com/ksiaznicapomorska

Wybitny polonista i bibliofil prof. Henryk Markiewicz zmarł 31 października 2013 r. w Krakowie, a w 2014 roku dla uczczenia pamięci zmarłego jedna z sal Muzeum Literackiego Książnicy Pomorskiej otrzymała jego imię. Począwszy od kolejnego roku Książnica Pomorska organizuje wykład wygłaszany przez znamienitego humanistę, kontynuując cykl zatytułowany "Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie". Wystąpienia w ramach cyklu mieli już kolejno: prof. dr hab. Andrzej Mencwel (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska (Uniwersytet Gdański), prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński) i prof. dr hab. Radosław Gaziński (Uniwersytet Szczeciński). Coroczne upamiętnianie prof. H. Markiewicza w Książnicy Pomorskiej ma związek z włączeniem do zbiorów instytucji liczącej ok. 40 tys. woluminów biblioteki naukowej uczonego. W skład zakupionej kolekcji, oprócz księgozbioru, weszły także rękopiśmienne archiwalia i korespondencja profesora, co uzupełniło dotychczasowe zbiory biblioteki, która posiada już księgozbiór i archiwalia m.in. Zbigniewa Herberta. 

Tegoroczny "Wykład Markiewiczowski", zatytułowany "Archiwum Herberta", wpisze się więc w tematykę cyklu, nawiązując jednocześnie do stałych powinności pracowników bibliotek naukowych jako opiekunów spuścizn wybitnych przedstawicieli polskiej nauki i kultury. Zaproszenie do wygłoszenia tegorocznego wykładu przyjęła prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak, kierowniczka Zakładu Literaturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Profesor Mikołajczak jest autorką kilku monografii naukowych, redaktorką i współredaktorką kilkunastu książek naukowych i dwóch antologii poezji, a także autorką około 160 artykułów naukowych związanych z tematyką jej badań, skupionych na kwestiach poetyki, interpretacji i antropologii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem herbertologii, a ostatnio także - literatury regionalnej i regionalizmu w badaniach literackich. 

 

Limit sanitarny: 10 osób na sali.

Transmisja online: https://fb.me/e/20iqQ5Mup

Bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie: https://app.evenea.pl/event/archiwumherberta/

Information

Address:
ul. Podgórna, Szczecin
Added on:
10 December 2021; 21:29 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
10 December 2021; 21:29 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.