Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.04.2019 g.13:00
Added on: 21.03.2019

Przyszłość wydawnictw akademickich i komunikacji naukowej. Uwagi do raportu Komisji Europejskiej / Otwarte seminarium CHC

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa

Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zaprasza na kolejne otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia 2019 o godzinie 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72).

W styczniu 2019 Komisja Europejska opublikowała raport “Future of scholarly publishing and scholarly communication”, który opisuje obecny system komunikacji naukowej – jej mocne i słabe strony – proponując pewną wizję rozwoju. Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag do raportu, który ma się stać podstawą planowanych przez nią działań. W ramach seminarium CHC porozmawiamy o raporcie i spróbujemy odpowiedzieć na pytania Komisji: jak ma wyglądać komunikacja naukowa w przyszłości i jakie działania należy podjąć, by ta wizja się urzeczywistniła.

Wyniki dyskusji będą stanowiły wkład IBL PAN do dokumentu, który konsorcjum OPERAS przedstawi Komisji Europejskiej w ramach konsultacji.
W załączeniu:
2. Informacje dotyczące konsultacji
 
Zapraszamy do dyskusji!

Tematy kolejnych seminariów:

 • 15 kwietnia: mgr Agnieszka Kochańska, UX na NPLP
  Lato, Sienkiewicz na rydwanie i okruszki chleba. Projektowanie doświadczeń użytkownika w humanistyczno-cyfrowych projektach
 • 29 kwietnia: dr Tomasz Umerle, DARIAH-EU WG “Bibliographical Data”
 • 6 maja: mgr Marlena Sęczek, O nowym cyfrowym słowniku pisarzy
 • 20 maja: Mapy cyfrowe i różne sposoby ich wykorzystania
  dr Bartłomiej Szleszyński, Mapa jako medium w NPLP
  dr Aleksandra Wójtowicz, Mapa jako narzędzie w badaniach geokrytycznych i interdyscyplinarnych
  mgr Mariola Wilczak, Mapa jako narzędzie w projekcie „Geopolonistyka”
 • 17 czerwca: dr hab. Marek Troszyński, Lista frekwencyjna twórczości Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida – metodologia, podobieństwa i różnice

Information

Address:
sala 144, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Fee:
bez opłat
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.