Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.04.2019 g.13:00
Added on: 21.03.2019

Przyszłość wydawnictw akademickich i komunikacji naukowej. Uwagi do raportu Komisji Europejskiej / Otwarte seminarium CHC

Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zaprasza na kolejne otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia 2019 o godzinie 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72).

W styczniu 2019 Komisja Europejska opublikowała raport “Future of scholarly publishing and scholarly communication”, który opisuje obecny system komunikacji naukowej – jej mocne i słabe strony – proponując pewną wizję rozwoju. Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag do raportu, który ma się stać podstawą planowanych przez nią działań. W ramach seminarium CHC porozmawiamy o raporcie i spróbujemy odpowiedzieć na pytania Komisji: jak ma wyglądać komunikacja naukowa w przyszłości i jakie działania należy podjąć, by ta wizja się urzeczywistniła.

Wyniki dyskusji będą stanowiły wkład IBL PAN do dokumentu, który konsorcjum OPERAS przedstawi Komisji Europejskiej w ramach konsultacji.
W załączeniu:
2. Informacje dotyczące konsultacji
 
Zapraszamy do dyskusji!

Tematy kolejnych seminariów:

 • 15 kwietnia: mgr Agnieszka Kochańska, UX na NPLP
  Lato, Sienkiewicz na rydwanie i okruszki chleba. Projektowanie doświadczeń użytkownika w humanistyczno-cyfrowych projektach
 • 29 kwietnia: dr Tomasz Umerle, DARIAH-EU WG “Bibliographical Data”
 • 6 maja: mgr Marlena Sęczek, O nowym cyfrowym słowniku pisarzy
 • 20 maja: Mapy cyfrowe i różne sposoby ich wykorzystania
  dr Bartłomiej Szleszyński, Mapa jako medium w NPLP
  dr Aleksandra Wójtowicz, Mapa jako narzędzie w badaniach geokrytycznych i interdyscyplinarnych
  mgr Mariola Wilczak, Mapa jako narzędzie w projekcie „Geopolonistyka”
 • 17 czerwca: dr hab. Marek Troszyński, Lista frekwencyjna twórczości Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida – metodologia, podobieństwa i różnice

Information

Address:
sala 144, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Fee:
bez opłat

See also

08.04.2019

Wystąpienie Agnieszki Kochańskiej: Lato, Sienkiewicz na rydwanie i okruszki chleba. Projektowanie doświadczeń użytkownika w humanistyczno-cyfrowych projektach / Otwarte seminarium CHC

Pracownicy Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zapraszają na kolejne otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 15 kwietnia 2019, o godzinie 13:00 w sali 132 (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72).

17.05.2019

Mapa - narzędzie badawcze. Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej

20 maja 2019 roku, o godzinie 13:00 w Sali 144 (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie) odbędzie się kolejne otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane trzy sposoby wykorzystania mapy – zarówno w pracy badawczej, jak i w działaniach skupionych na cyfrowej prezentacji wyników badań i analizie zjawisk kulturowych.

11.06.2019

Język wieszczów na przykładzie list frekwencyjnych Słowackiego i Norwida / Otwarte seminarium CHC

Pracownicy Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zapraszają na kolejne, otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca 2019, o godzinie 13:00 w sali 132 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72).  Spotkanie poświęcone będzie językowi wieszczów na przykładzie list frekwencyjnych Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida. Zostanie zaprezentowana praca nad korpusem i listą frekwencyjną Juliusza Słowackiego oraz praca nad słownikiem języka Norwida i lista frekwencyjna, sporządzona na podstawie obecnej jego wersji.

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.