Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.12.2015 g.14:30 - 21.12.2015
Added on: 15.12.2015

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Grzegorza Ćwiertniewicza pt.: "Kiedyś byłam lalką". Rzecz o Krystynie Sienkiewicz. Próba monografii

Type of the event:
Doctoral thesis defense
City or town:
Wrocław
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego zawiadamają, że 21 grudnia 2015 o godzinie 14.30 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Nankiera 15b, sala 110 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Grzegorza Ćwiertniewicza pt.  "<<Kiedyś byłam lalką>>. Rzecz o Krystynie Sienkiewicz. Próba monografii".

Promotor: dr hab. Sławomir Bobowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci: ks. dr Marek Lis, profesor Uniwersytetu Opolskiego; dr hab Jacek Nowakowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Egzemplarz rozprawy do wglądu znajduje się w czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ulicy Szajnochy 10.

Streszczenie i recenzje pracy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UWr.

 

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.