Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.10.2020 - 20.10.2020
Added on: 04.03.2020

Queer i gender w nowych tekstach kultury dla dzieci i młodzieży / ogólnopolska konferencja naukowa (UWAGA: zmiana terminu wydarzenia!)

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Queer i gender  w nowych tekstach kultury dla dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 19-20 października 2020 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja organizowana jest przez Zespół ds. Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą UAM oraz Koło Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze” UAM.

Mimo że gender i queer studies mają silną pozycję w humanistyce zachodniej, w Polsce wciąż, ze względu na uwarunkowania polityczno-społeczne, wywołują kontrowersje. Wykraczanie poza główny nurt segregacji płciowej dzieci na dziewczynki-księżniczki 
i chłopców-zdobywców nie jest niczym nowym w literaturze i sztuce dla młodych. Zapraszamy do wspólnego zebrania przykładów i podjęcia dyskusji na temat przełamywania płciowych stereotypów, jak i nienormatywnych tożsamości, skupienia się na przekroczeniach, przeniesieniach, innościach, działających emancypacyjnie. Interesują nas nie tylko tradycyjne media - literatura, teatr, lecz również najnowsze (memy, gry komputerowe, fanfiki, fanarty itd.)

Celem konferencji jest ukazanie subwersywności nowych dzieł i tekstów kultury skierowanych do dzieci i młodzieży oraz podjęcie dyskusji z panującymi powszechnie heteropatrialchalnymi wzorcami. Nowość rozumiemy szeroko – interesuje nas obszar dzieł wykreowanych po roku 1989.

Lista proponowanych obszarów tematycznych:

 • krytyka feministyczna książek dla dzieci i młodzieży;
 • literatura dla dzieci i młodzieży a studia nad męskością;
 •  dzielne dziewczynki, wrażliwi chłopcy: niestereotypowe literackie role płciowe;
 •  nowa powieść dla dziewcząt – funkcje, ambicje, wartości;
 •  autobiografizm i metanarracja genderowa w książkach dla dzieci;
 •  wątki i narracje LGBT+ w popkulturowych fabułach dla dzieci oraz w powieściach typu YA;
 •  queerowanie literatury dla młodych – czy istnieje? w jakim celu?
 •  niestereotypowe przemiany erotyki w książkach dla młodzieży;
 •  intymność, prywatność, dorosłość w sztuce dla niedorosłych;
 •  zmiany i przesunięcia genderowe w obrębie literatury dla dzieci i młodzieży;
 •  kino, seriale i animacje dla YA – kontrowersje, dyskusje, przekroczenia, formy, tematy, dyskusje;
 •  dyskusyjne wybory tłumaczy w przekładach literatury dziecięcej;
 •  najnowszy teatr dla młodzieży jako przestrzeń naruszania tabu i kreowania nowej widowni;
 •  młodzi dla młodych: fanfiki, fanarty;
 •  przestrzenie Internetu: nowe formy młodzieżowej wypowiedzi (memy, pasty, videoblogi, tiktoki, snapy itd.);
 •  gry komputerowe jako przestrzeń emancypacyjna dla inności.

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i pokrywa koszt dwóch obiadów, przerw kawowych oraz wydania recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w wersji elektronicznej.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do końca sierpnia za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep0UDsc6A7qGbrnyZ47o3tOwc_RbM91T-cvvq0853FwYYmCw/viewform?usp=sf_link.

Konferencja będzie transmitowana w czasie rzeczywistym. Dla osób chętnych włączyć się w dyskusję organizatorzy podają linki do paneli:
poniedziałek: https://zoom.us/j/921408978136
wtorek: https://zoom.us/j/91386025750
W trakcie trwania wystąpień włączony mikrofon będzie mieć jedynie osoba prowadząca panel i osoba występująca w danym momencie. Jeśli pojawią się pytania, można je zadawać na ogólnodostępnym czacie, w trakcie dyskusji referent ustosunkuje się do nich lub do podniesienia wirtualnej ręki, co zakomunikuje pozostałym uczestnikom i hostom, że dana osoba uczestnicząca chce się wypowiedzieć/włączyć do dyskusji.

Organizują:
mgr Agnieszka Kocznur
Zespół ds. Badań nad Literaturą i Kulturą Dziecięcą UAM
Koło Sztuki dla Dzieci „Na Wysokiej Górze”
konferencja.queer.i.gender@gmail.com

Opieka naukowa:
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
dr Magdalena Bednarek

Information

Application deadline for speakers:
31.08.2020
Fee:
120 zł
Added on:
4 March 2020; 22:23 (Sylwia Pikula)
Edited on:
18 October 2020; 12:44 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.