Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.06.2016 g.12:00
Added on: 09.05.2016

Seminaria (post)humanistyczne: narracje o zwierzętach

Type of the event:
Meeting
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators

Seminaria (post)humanistyczne: narracje o zwierzętach

 

Prowadzenie: dr Anita Jarzyna (UŁ),  dr Anna Barcz (ATH , Bielsko-Biała),

 

Podczas seminariów interesować będą nas rozmaite narracyjne strategie pisania o zwierzętach, strategie nie w pełni mieszczące się paradygmacie przyrodoznawczym (także popularnonaukowym), lecz niekiedy z niego czepiące, a zarazem szukające dla siebie miejsca w literaturze, poszerzające spektrum i rozumienie form (auto)biograficznych o podmioty pozaludzkie oraz dekonstruujące ich kulturowe postrzeganie. Czytając wspólnie książki najnowsze i nieco starsze, napisane przez przyrodników i amatorów, chcemy uruchamiać perspektywę studiów nad zwierzętami, wysondować rolę tego rodzaju narracji w budowaniu i redefiniowaniu relacji międzygatunkowych, zajmować nas będzie również szeroko rozumiany literacki wymiar poszczególnych tekstów.

Przewidujemy, że niektórym spotkaniom lekturowym towarzyszyć będą wykłady oraz rozmowy z autorami omawianych książek.

Seminaria mają charakter otwarty, kierowane są zarówno do pracowników naukowych, doktorantów, jak i studentów.

Pierwsze spotkanie: 6 czerwca 2016, godz. 12, Pałac Biedermanna – Uniwersytet Łódzki, ul. Franciszkańska 1/5 Łódź (p. 207)

Lektury:

S. Kossak, Saga Puszczy Białowieskiej, Marginesy, Warszawa 2016. (I wydanie: Muza, Warszawa 2001)

A. Kamińska, Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.

Kolejne spotkania odbywać się będą w cyklu comiesięcznym od października 2016 do czerwca 2017.

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.